Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Lansering av Humana-Bonnier samarbete kring digitala utbildningar

2020-08-17 11:18

Nu lanserar Bonnier Academy och Humana Academy digitala utbildningar för yrkesverksamma inom området omsorg.  Syftet är att fler ska få enkel tillgång till de högkvalitativa utbildningar som Bonnier Academy utvecklat och därefter vidareutvecklat tillsammans med Humana Academy och Humanas ämnesexperter. 

Ladda ner PDF

Bonnier Academy, som är en del av Bonnier Healthcare Sweden, är specialiserade på digitalt lärande (e-learning) till olika yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och näringsliv. Under de senaste åren har Bonnier Academy utvecklat utbildningar mot omsorgen i viktiga frågor såsom sekretess och tystnadsplikt, Lex Sarah, introduktionskurs för omsorgspersonal, fallprevention, skydds- och tvångsåtgärder, dokumentation samt delegering.

Humana Academy, som är omsorgskoncernen Humanas utbildningsgren, kompetenssäkrar idag Humanas alla medarbetare i Sverige men bidrar också med kompetenshöjning, kvalitetssäkring samt utveckling av vård och omsorgsbranschen. Humana Academy gör detta genom strategiska samarbeten inom såväl som utanför Humana.


– Bonnier Academy fortsätter den här satsningen i samarbete med Humana, en samarbetspartner vi valt med omsorg för att vi ser att de står för ett högkvalitativt kunnande som vi vill vara med och sprida kompetensen till flera, säger Fredrik Andersson, VD Bonnier Healthcare Sweden.

– Intresset för digital utbildning har ökat kraftigt de senaste åren för att webbaserat lärande är ett effektivt sätt att väcka förståelse för frågor inom ett visst ämne och ändra beteenden. De digitala utbildningarna finns tillgängliga där varje användare som bäst behöver dem med omedelbar åtkomst och effektiva uppföljningsverktyg, säger Fredrik Andersson.

– Humana har som ambition att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. För oss är detta samarbete en möjlighet att ännu bättre kunna sprida delar av den breda kunskap och kompetens inom omsorgsområdet som inte minst våra experter besitter. Vi vill helt enkelt nå fler. Det är min övertygelse att Humana och Bonnier kan kompletterar varandra i detta så att ett plus ett blir minst tre, säger Marie Eklund, chef för Humana Academy.

För mer information kontakta:
Patrik Silverudd, presschef Humana, 0766-112 111

 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se