Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar Fideli Omsorg

2021-09-01 12:00

Humana förvärvar omsorgsföretaget Fideli Omsorg AB. Förvärvet stärker Humanas verksamhet inom socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt kompletterar Humanas erbjudande geografiskt. Betalning sker med kontanta medel och egna aktier. Styrelsen i Humana har därför, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 11 maj 2021 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om överlåtelse av 769 200 egna aktier i Humana. 

Ladda ner PDF

Fideli Omsorg bedriver omsorgsverksamhet för vuxna. Verksamheten omfattar tio boendeenheter och en daglig verksamhet. Enheterna är belägna i Småland och Stockholmsområdet och ytterligare boendeenheter kommer att startas under 2021 och 2022. Fideli Omsorgs helårsintäkter uppgick 2020 till cirka 73 miljoner kronor och bolaget har 160 anställda.  

"Vi är mycket glada att Fideli Omsorg blir en del av Humana och att vi får möjlighet att utvecklas vidare tillsammans. Fideli Omsorg driver verksamhet av hög kvalitet, i fastigheter med hög standard och i geografiska områden som kompletterar Humanas verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykatri. Företaget besitter en hög kompetens, mångårig erfarenhet och en passion för att utveckla omsorgsverksamhet för framtiden, precis som vi inom Humana", säger Johanna Rastad, chef för affärsområdet Individ och familj på Humana.

"Vi känner stor glädje och trygghet inför samgåendet med Humana. Det kommer ge oss ännu bättre förutsättningar att erbjuda fler moderna boenden för människor med varierande behov. För oss var Humana det självklara valet då de delar vår syn på hur god och kvalitativ omsorg ska bedrivas", säger Jörgen Sommar, styrelseordförande Fideli Omsorg och delägare i bolaget.

Humana har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Fideli Omsorg  AB. Efter  överlåtelsen, som sker med omedelbar verkan, kommer verksamheten ingå i Humanas affärsområde Individ och familj. 

Betalning 

Köpeskillingen erläggs delvis kontant och delvis genom överlåtelse av egna Humana-aktier. Styrelsen i Humana har därför, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 11 maj 2021 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om överlåtelse av 769 200 egna aktier i Humana såsom en del av ersättningen för förvärvet av Fideli Omsorg AB. Priset per Humana-aktie har bestämts till 65 kronor på basis av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen 11 – 24 augusti 2021. Överlåtelsen av aktierna i Humana äger rum den 1 september 2021, i samband med tillträdet.  

Humanas innehav av egna aktier uppgick före förvärvet av Fideli Omsorg AB till 5 017 059. Efter överlåtelsen innehar Humana 4 247 859 egna aktier. Det totala antalet aktier i Humana uppgår till 53 140 064 med lika många röster. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad, affärsområdeschef Individ och familj, 070 748 20 44, 
johanna.rastad@humana.se  
Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/