Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

2021-04-01 09:00

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Ladda ner PDF

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2020, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt även hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, alternativ Core, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 bifogas även till detta pressmeddelande.

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle.

"2020 går till historien som coronaåret. Så även för Humana, där vi arbetade dag och natt för att motverka smittspridning i våra verksamheter. Samtidigt ökade vi takten på vår digitaliseringsresa, förbättrade verksamhetsstyrningen och stärkte vår position som en ledande nordisk omsorgskoncern. När fokus på hållbarhet ökar i samhället blir det allt tydligare vilken viktig roll Humana fyller och att vägen framåt är given: att fortsätta bidra på individnivå i samhället samtidigt som vår modell bidrar till en sund samhällsekonomi och därmed till en hållbar välfärd", säger Rasmus Nerman, Humanas vd och koncernchef.

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 April 2021 kl 09:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sönne, IR- och hållbarhetschef, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på http://humanagroup.se/