Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för första kvartalet 2021

2021-05-06 08:00

Fortsatt god utveckling

Ladda ner pressmeddelandet

Ladda ner rapporten

Första kvartalet, januari-mars 2021

  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 986 miljoner kronor (1 938), en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten var 2,4 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (98), en ökning med 14 %.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 63 Mkr (53).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 kronor per aktie (1,00).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 197 Mkr (95). 

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

  • I februari förvärvar Humana det svenska individ- och familjeföretaget Team J-son. Team J-sons helårsintäkter uppgår till cirka 90 Mkr och bolaget har cirka 120 anställda.
  • Under februari och mars 2021 köpte Humana tillbaka 2 357 348 aktier för 159 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig kurs på 67,51 kronor per aktie. Bolagets totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 5 017 059 aktier, vilket motsvarar 9,44 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
  • Styrelsens förslag till årsstämman 2021, som äger rum den 11 maj, är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Årets första kvartal präglades av stabilitet. Vi ser en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna, som har förbättrat situationen i våra verksamheter. Humana som koncern fortsatte att växa organiskt, vi hade en god lönsamhet med ökade rörelseresultat i fyra av fem affärsområden och ett starkt kassaflöde."

Läs hela vd-kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 maj 2021 klockan 09:00 CET. Där presenterar vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9260
USA: +1 844 625 1570

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på http://humanagroup.se/