Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för tredje kvartalet och niomånadersperioden 2021

2021-11-11 08:00

Fortsatt god utveckling i tredje kvartalet

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet, juli-september, 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 034 miljoner kronor (1 931), en ökning med 5,3 procent. Den organiska tillväxten var 3,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 192 Mkr (172), en ökning med 11,5 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 123 Mkr (109).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,55 kronor (2,05).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 180 Mkr (146).

Niomånadersperioden, januari-september 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 6 078 Mkr (5 849), en ökning med 3,9 procent. Den organiska tillväxten var 2,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 411 Mkr (370), en ökning med 11,0 procent. Reavinst från försäljning av fastigheter om 17 Mkr ingår i jämförelseperioden. Justerat rörelseresultat uppgick till 411 Mkr (353), en ökning med 16,4 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 243 Mkr (212).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,99 kronor (3,99).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 627 Mkr (463).

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • Johanna Rastad utsågs av styrelsen till ny vd och koncernchef för Humana AB, att efterträda avgående vd och koncernchef Rasmus Nerman. Hon tillträder 17 december 2021. Johanna Rastad är i dag affärsområdeschef för Individ & Familj och har varit en del av Humanas koncernledning i snart tre år.
 • Humana förvärvade omsorgsföretaget Fideli Omsorg AB, som driver tio boendeenheter och en daglig verksamhet för vuxna. Helårsintäkterna uppgår till cirka 73 Mkr och bolaget har 160 anställda.
 • Efter kvartalet, i oktober, genomfördes förvärvet av Balans Behandling AB, som Humana ingick avtal om att förvärva under andra kvartalet 2021. Verksamheten utgörs av förstärkt familjehemsvård, öppenvård med stödboende samt ett behandlingshem. Helårsintäkterna uppgår till cirka 60 Mkr och bolaget har cirka 20 anställda.
 • Efter kvartalet, i november, förvärvade Humana assistansföretaget Enigheten Personlig assistans AB med helårsintäkter om cirka 50 Mkr och cirka 150 anställda.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Humana fortsätter att utvecklas i rätt riktning med en stabil organisk tillväxt, ett starkt rörelseresultat och en rörelsemarginal som närmar sig det finansiella målet. Att samhället under tredje kvartalet alltmer öppnades upp bidrog till en ökad efterfrågan och beläggning över hela Norden. Därtill kan kvartalet summeras med ytterligare en uppstart inom äldreomsorgen och ett attraktivt förvärv inom individ- och familjeomsorgen."

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 11 november 2021 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara presenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring in på:

SE: +46 8 5055 8354
UK: +44 33 3300 9268
USA: +1 646 722 4902

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, marknads- och kommunikationsdirektör, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/