Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana utser två nya medlemmar till koncernledningen

2021-06-14 17:30

Humanas koncernledning får två nya medlemmar när Anna Sönne blir ny marknads- och kommunikationsdirektör och Nina Marklund Krantz ny HR-direktör. Båda tillträder sina tjänster den 1 september. De efterträder Helena Pharmanson och Anna Giertz Skablova, som efter elva respektive fem år i koncernledningen, lämnar Humana.

Ladda ner PDF

– Det gläder mig att kunna presentera två nya medlemmar i koncernledningen. Både Anna och Nina besitter en bred kompetens och erfarenhet inom sina respektive områden. Det gör mig också stolt att vi landar i att rekrytera internt till ledande positioner, det är ett styrkebevis att vi har sådan kapacitet på Humana. Att de redan är väl förtrogna med företaget innebär också att vi inte kommer tappa någon fart i vårt arbete för att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder med höga kvalitetskrav, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef för Humana.

Anna Sönne är i dag chef för investerarrelationer och hållbarhet, ett ansvarsområde som ingår i marknads- och kommunikationsfunktionen, och har varit på Humana sedan 2018. Tidigare har Anna bland annat varit vice vd samt tillförordnad chefredaktör på tidningen Dagens Samhälle, contentchef på fondbolaget East Capital samt under många år arbetat i olika redaktionella chefsroller på Dagens industri. Anna har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är även journalistutbildad.

– Jag är mycket glad och motiverad att ta mig an det här uppdraget. Humana fyller en viktig roll i samhället, vi vill bidra till en hållbar välfärd i Norden och här är både medarbetarkommunikationen och externkommunikationen centrala för att stötta våra verksamheter, säger Anna Sönne.

Nina Marklund Krantz är sedan 2017 HR-chef inom affärsområdet Individ och familj. Nina har en lång erfarenhet i ledande befattningar inom omsorgsbranschen, utöver HR-chef har hon varit HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef. Hon har en kandidatexamen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka vårt medarbetarfokus på Humana. Vi har lagt en god grund med digitala verktyg, vår satsning på ledare och vårt värdegrundsarbete, nu ska vi vässa oss ytterligare för att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Nina Marklund Krantz.

Helena Pharmanson, marknads- och kommunikationsdirektör sedan 2010, lämnar Humana efter sommaren för att utforska nya arbetsmöjligheter. Anna Giertz Skablova, HR-direktör sedan 2017, lämnar för en ny position utanför Humana.

– Helena och Anna har båda bidragit starkt till att flytta fram Humanas positioner inom sina respektive områden. Jag kommer att sakna dem mycket, både som personer och i sina yrkesroller, säger Rasmus Nerman.

För mer information, vänligen kontakta:

Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070 828 18 60, rasmus.nerman@humana.se
Patrik Silverudd, presschef, 0766 112 111, patrik.silverudd@humana.se
Anna Sönne, tillträdande marknads- och kommunikationsdirektör, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se
Nina Marklund Krantz, tillträdande HR-direktör, 076 832 94 95, nina.marklund@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/