Vd och koncernchef Rasmus Nerman lämnar Humana

2021-08-11 21:21

Humanas vd och koncernchef Rasmus Nerman har meddelat styrelsen att han beslutat att lämna bolaget, då han har tackat ja till rollen som vd och koncernchef för Apoteket AB. Styrelsen inleder nu processen för att rekrytera hans efterträdare.

Ladda ner PDF

Efter åtta år på Humana och sex år som vd och koncernchef lämnar Rasmus Nerman på egen begäran bolaget.

Jag har beslutat mig för att lämna Humana för en ny utmaning, då jag har fått erbjudande om att bli vd och koncernchef för Apoteket AB. Jag är mycket stolt över Humanas utveckling och känner stor tacksamhet över att ha fått leda Humana som har en så viktig roll i samhället och där vi varje dag bidrar till att ge tusentals människor ett bättre liv. Humana är ett fantastiskt företag, med ett unikt engagemang, en enorm arbetsglädje och djup kunskap bland medarbetarna. Den dag det är dags att lämna så kommer jag att sakna såväl alla kollegor som den fina verksamheten mycket, säger Rasmus Nerman.

Under Rasmus tid har Humana utvecklats till ett av Nordens ledande omsorgsföretag och bolaget står nu väl förberett för att ta en fortsatt viktig position när de stora behoven och utmaningarna inom nordisk välfärd ska hanteras i framtiden. Jag har som ordförande arbetat nära Rasmus i dryga två intensiva år och har uppskattat vårt samarbete och Rasmus driv mycket. Jag vill personligen och å hela styrelsens vägnar tacka Rasmus för hans viktiga insats som vd och koncernchef för Humana och lyckönska honom i hans nya uppdrag, säger Sören Mellstig, styrelseordförande i Humana.

Som tidigare kommunicerats presenterar Humana sin rapport för andra kvartalet och första halvåret 2021 den 20 augusti 2021.

Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2021 klockan 21:20 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Sören Mellstig, styrelseordförande, 070 513 6581, soren@mellstig.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet, 070 601 4853, anna.sonne@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/