Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier

2022-02-23 09:32

Humana AB har under perioden 15 februari 2022 – 22 februari 2022 återköpt sammanlagt 1 066 147 egna aktier, Per den 22 februari 2022, har Humana AB ett totalt innehav av 5 314 006 egna aktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt antal registrerade aktier och röster.

Ladda ner PDF

Förvärven av egna aktier har skett med stöd av bemyndigande på årsstämman den 11 maj 2021 och i enlighet med pressmeddelande den 15 februari 2022.

Det totala antalet aktier i Humana AB uppgår per denna dag till 53 140 064.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara
CFO 
070 318 92 97,
noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/