Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier

2022-02-23 09:32

Humana AB har under perioden 15 februari 2022 – 22 februari 2022 återköpt sammanlagt 1 066 147 egna aktier, Per den 22 februari 2022, har Humana AB ett totalt innehav av 5 314 006 egna aktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt antal registrerade aktier och röster.

Ladda ner PDF

Förvärven av egna aktier har skett med stöd av bemyndigande på årsstämman den 11 maj 2021 och i enlighet med pressmeddelande den 15 februari 2022.

Det totala antalet aktier i Humana AB uppgår per denna dag till 53 140 064.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara
CFO 
070 318 92 97,
noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se  

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/