Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förändring av antalet aktier i Humana AB och minskat innehav av egna aktier

2022-05-19 14:34

Ladda ner PDF

I enlighet med tidigare kommunikation beslutade årsstämman, den 10 maj 2022, om en minskning av aktiekapitalet genom indragning av 5 314 006 egna aktier som återköpts genom tidigare återköpsbemyndiganden, samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Efter registrering hos Bolagsverket den 17 maj 2022, har besluten nu verkställts. Aktiekapitalet uppgår oförändrat till 1 180 890,32 kronor.

Efter indragningen uppgår det totala antalet aktier och röster i Humana AB till 47 826 058

De indragna aktierna motsvarade cirka 10 procent av bolagets utestående aktier. Efter indragning uppgår Humana AB:s innehav av egna aktier till 0.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 14:34 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/