Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar verksamheten i Assistans för dig

2022-05-11 09:01

Humana förvärvar verksamheten i Assistans för dig. Förvärvet stärker Humanas position som den ledande assistansanordnaren i Sverige. Med fler kunder ökar möjligheterna att fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheten och att bättre klara av de rekryteringsutmaningar som finns inom assistansmarknaden.

Ladda ner PDF

Assistans för dig grundades 2010 och har sitt säte i Stockholm. Helårsintäkterna uppgår till cirka 600 miljoner kronor och bolaget har cirka 2000 anställda med 8 kontor runt om i landet. Den totala köpeskillingen uppskattas till 151 Mkr. Betalningen fördelas på en initial köpeskilling om 20 Mkr på kassa och skuldfri basis, samt två tilläggsköpeskillingar baserade på rörelseresultatet för vardera åren 2022 och 2023. Merparten av köpeskillingen erläggs vid det sista betalningstillfället. Förvärvet finansieras med befintlig kassa. Affären förutsätter ett godkännande från konkurrensverket, och beräknas slutföras under andra kvartalet 2022. 

– Vi vill fortsätta att utveckla vårt erbjudande och den personliga assistansen. Assistans för dig har länge varit en uppskattad branschkollega som delar våra värderingar och passar väl in i Humana. Vi är därför mycket glada att välkomna alla kunder och medarbetare från Assistans för dig och ser fram emot att tillsammans ta vara på de möjligheter och synergier som uppstår genom detta förvärv, säger Andreas Westlund, chef för affärsområdet Personlig assistans på Humana. 

– Vi har i många år haft en fin dialog med Humana i olika forum då vi har tampats med samma typ av utmaningar. Jag känner att både Assistans för dig och Humana har en stark värdegemenskap och syn på hur bra assistans ska bedrivas. Det känns tryggt för våra kunders och medarbetares skull att det är just Humana som vi går över till, säger Peter Wahlbäck, VD Assistans för dig
 
– Personlig assistans är visserligen en bransch med utmaningar. Men vi tror båda på framtiden för personlig assistans och hur viktiga insatserna är för våra kunder. Med en ökad volym kommer vi få ännu bättre möjligheter att leverera bra omsorg och hög kvalitet, avslutar Andreas Westlund. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Andreas Westlund, affärsområdeschef Humana Personlig assistans, 070-712 30 20, andreas.westlund@humana.se  

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 0730-74 79 12, ewelina.pettersson@humana.se  


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-11 09:01 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/