Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

2022-04-04 09:00

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021. 

Ladda ner pressmeddelandet

ESEF

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2021, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 bifogas även till detta pressmeddelande. 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle. 

"2021 var ett år när Humana fortsatte att hantera pandemin genom att framgångsrikt minska smittoriskerna för boende och medarbetare. Det var också ett år när vi startade fem nya äldreboenden och sex nya gruppboenden inom LSS, genomförde ett antal viktiga förvärv, förstärkte vår kvalitetsorganisation och intensifierade kvalitetsarbetet.", säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef. 

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 April 2022 kl 09:00. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer 
+46 73 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig 
+46 73 066 04 10, maria.jansson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/