Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021

2022-02-10 08:00

Tillfälligt svagare resultat i fjärde kvartalet avslutade ett stabilt 2021

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet, oktober-december, 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 110 miljoner kronor (1 948), en ökning med 8 procent. Den organiska tillväxten var 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 82 Mkr (101), en minskning med 18 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 85 Mkr (101), en minskning med 16 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 33 Mkr (49).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,68 kronor (0,94).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 157 Mkr (296).

Helåret, januari-december, 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 8 188 Mkr (7 797), en ökning med 5 procent. Den organiska tillväxten var 3,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 493 Mkr (471), en ökning med 5 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 495 Mkr (453), en ökning med 9 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 276 Mkr (262).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,67 kronor (4,94).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 785 Mkr (779).

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • I oktober genomfördes förvärvet av Balans Behandling AB, som Humana ingick avtal om att förvärva under andra kvartalet 2021. Verksamheten utgörs av förstärkt familjehemsvård, öppenvård med stödboende samt ett behandlingshem. Helårsintäkterna uppgår till cirka 60 Mkr och bolaget har cirka 20 medarbetare.
 • I november förvärvade Humana assistansföretaget Enigheten Personlig assistans AB med helårsintäkter om cirka 50 Mkr och cirka 150 medarbetare.
 • Den 17 december tillträdde Johanna Rastad som ny vd och koncernchef för Humana AB, då hon efterträdde Rasmus Nerman, vd och koncernchef sedan 2015.
 • Efter kvartalet förvärvade Humana det finländska individ- och familjeföretaget Kalliola Oy, som tillhandahåller individ- och familjeomsorg för barn och unga; boenden och öppenvård i södra Finland. Helårsintäkterna uppgår till cirka 9 miljoner euro, motsvarande 93 miljoner kronor och bolaget har cirka 190 medarbetare.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2022 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021. Resultatet föreslås balanseras i ny räkning.

Vd och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet:

”Humana-koncernen visade god tillväxt under fjärde kvartalet och den underliggande verksamheten gick totalt sett bra. Rörelseresultatet var däremot svagt. En stor del av resultatminskningen avser individ- och familjeverksamheten, där vi avslutade ett stort omställnings- och kvalitetssäkringsarbete som ytterst handlar om att anpassa oss till de alltmer utmanande behoven i samhället. Även effekter av pandemin tyngde resultatet i kvartalet. Helåret 2021 kan finansiellt summeras som stabilt; med stabil tillväxt (5 procent), lönsamhet (6 procent) och skuldsättning (4,6 gånger EBITDA). Vi ligger nära våra finansiella mål, men vi har mer att göra för att nå hela vägen.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 10 februari 2022 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Noora Jayasekara presenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring in på:

SE: +46 8 5055 8357
UK: +44 33 3300 9265
US: +1 63 1913 1422 (För US också kod: 67832648#)

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara
CFO
070 318 92 97, 
noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/