Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för tredje kvartalet och niomånadersperioden 2022

2022-11-10 08:00

Ladda ner PDF

Fortsatta förbättringar och lönsam tillväxt

Tredje kvartalet, juli-september, 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 373 miljoner kronor (2 034), en ökning med 16,7 procent, vilket främst förklaras av tidigare genomförda förvärv i Sverige och Finland, men också högre beläggning i underliggande verksamhet.
 • Den organiska tillväxten var 4,0 procent (3,0). Samtliga affärsområden förutom Personlig assistans bidrar positivt. Största bidraget kommer från Äldreomsorgen och Individ och familj.
 • Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (192), en minskning med 10,9 procent. Minskningen förklaras främst av ökade kostnader på grund av inflationspåverkan med ca 11 Mkr och fortsatta utmaningar med personalförsörjning. Rörelseresultatet rensat för engångskostnader för centralt omställningsarbete uppgick till 175 Mkr (192).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 104 Mkr (123).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,17 kronor (2,55).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -75 Mkr (-42). Operativt kassaflöde uppgick till 124 Mkr (180), en minskning med 31,3 procent som främst hänförs till lägre rörelseresultat och ökad rörelsekapitalbindning i samband med förvärv och investeringar i nya enheter.

Niomånadersperioden, januari-september 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 6 761 Mkr (6 078), en ökning med 11,2 procent. Den organiska tillväxten var 2,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 312 Mkr (411), en minskning med 24,1 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 316 Mkr (411).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 150 Mkr (243).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,13 kronor (4,99).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -125 Mkr (-106) och operativt kassaflöde uppgick till 475 Mkr (627).

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet

”Humana fortsätter sin sekventiellt positiva utveckling vad gäller tillväxt, resultatförbättring och kvalitativt arbete. Vi tar ett stort kliv framåt för att bättre förmedla vårt samhällsbidrag genom att presentera sociala utfallsmått inom Individ och Familj i Sverige. Trots fortsatta utmaningar med framförallt personalförsörjning är det glädjande att se att vi lyckas öka beläggningsnivåerna i våra verksamheter.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 10 november 2022 kl 09:00 CET. VD och koncernchef Johanna Rastad presenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring in på:

SE: +46 8 5051 63 86
UK: +44 20 3198 4884
US: +1 412 3176 6300

Uppge pinkod:  1980082#

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Westlund
Tillförordnad CFO
070 712 30 20, andreas.westlund@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/