Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana slutför förvärvet av verksamheten i Assistans för dig

2022-06-01 14:54

Humana har slutfört förvärvet av verksamheten i Assistans för dig. Genom förvärvet stärker Humana sin position som den ledande assistansanordnaren i Sverige.

Ladda ner PDF

Efter att konkurrensverket, godkände förvärvet av verksamheten i Assistans för dig (se tidigare pressmeddelanden 11 maj samt 20 maj, 2022) har Humana AB förvärvat verksamheten i bolaget. Den totala köpeskillingen uppskattas till 151 Mkr. Betalningen fördelas på en initial köpeskilling om 20 Mkr på kassa och skuldfri basis, samt två tilläggsköpeskillingar baserade på rörelseresultatet för vardera åren 2022 och 2023. Merparten av köpeskillingen erläggs vid det sista betalningstillfället. Förvärvet finansieras med befintlig kassa.

Genom förvärvet av verksamheten i Assistans för dig stärker Humana sin position som ledande assistansaktör i Sverige. Den ökade volymen innebär bättre möjligheter att leverera bra omsorg och hög kvalitet.

- Vi är otroligt glada över att kunna välkomna Assistans för dig till Humana. Tillsammans ska vi utveckla vårt erbjudande och ta vara på de möjligheter och synergier som uppstår genom en gemensam plattform. Som en ledande och ansvarstagande aktör på den svenska assistansmarknaden är hög kvalitet och att vara en attraktiv arbetsgivare grundläggande. Det är även våra viktigaste konkurrensmedel så vi kan fortsätta växa och därmed hjälpa ännu fler till ett bra liv, säger Andreas Westlund, chef för affärsområdet Personlig assistans på Humana.

Assistans för dig kommer att inkluderas i Humanas räkenskaper från och med den 1 juni 2022. Helårsintäkterna uppgår till cirka 600 miljoner kronor och bolaget har cirka 2000 anställda.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Westlund, affärsområdeschef Humana Personlig assistans, 070-712 30 20, andreas.westlund@humana.se  

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 073-074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/