Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2022

2022-01-27 09:00

Humanas valberedning inför årsstämman 2022 föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karita Bekkemellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt föreslås till styrelseordförande omval av Sören Mellstig.

Ladda ner PDF

Humanas valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS, Mats Hellström, utsedd av Nordea Funds Ltd, Simone Hirschvogl, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 10 maj 2022 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.humanagroup.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Strömholm 
ledamot och valberedningens ordförande 
076 115 10 65, fredrik.stromholm@impilo.se


Anna Sönne 
marknads- och kommunikationsdirektör 
070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/