Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förvaltningsrätten har beviljat inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans

2023-02-07 10:10

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag, den 7 februari 2023, beslutat att inhibera Inspektionen för Vård och Omsorgs (”IVO”) beslut om återkallelse av Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Beskedet innebär att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet. IVO har dock möjlighet att överklaga inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm senast den 28 februari 2023.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt yrkande om inhibition.

Förvaltningsrätten har idag beslutat att bevilja inhibition av IVO:s beslut eftersom förvaltningsrätten anser att utgången i målet för närvarande framstår som oviss och att det inte framkommit något starkt motstående intresse som talar mot att Humana Assistans ska tillåtas bedriva sin verksamhet i väntan på att förvaltningsrätten avgör målet i sak. Förvaltningsrätten anger också att de särskilt beaktat att det inte framkommit att personer vars assistans eller stödinsatser utförs av Humana riskerar att skadas om verksamheten tillåts fortsätta. IVO har en möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition senast den 28 februari 2023.

Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av Humanas pressmeddelande den 2 februari 2023. Bolaget kommer fortsatt att verka för en trygg och säker personlig assistans för samtliga kunder under den rättsliga processen. Humana har för närvarande ingen uppfattning om hur lång tid det tar för förvaltningsrätten att avgöra målet i sak.

En webbsänd telekonferens, där Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef, kommenterar förvaltningsrättens beslut, kommer att hållas idag den 7 februari 2023 kl 11.00. För att följa konferensen, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/humana-feb-2023 

För att delta i konferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen registrera dig på följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004067 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-07 10:10 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/