Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana Assistans AB:s inhibitionsbeslut står fast

2023-03-14 15:20

Den tidsfrist som Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) har för att överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms inhibitionsbeslut har löpt ut. Detta innebär att inhibitionsbeslutet står fast och att Humana Assistans AB (”Humana Assistans”) kan fortsätta bedriva verksamhet under tiden den rättsliga processen gällande IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd fortgår i förvaltningsrätten.  

Ladda ner PDF

Humana AB (”Humana”) meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition. Beslutet om inhibition står fast efter att tidsfristen för IVO:s möjlighet att överklaga har löpt ut.  

IVO:s beslut och händelserna därefter har medfört negativa konsekvenser i form av minskat antal assistanskunder. Minskningen uppgår till ca 12 % av totalt antal kunder inom affärsområdet Personlig Assistans, motsvarande ca 480 Mkr i minskade årliga intäkter.  

Den rättsliga processen gällande IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet fortgår i Förvaltningsrätten i Stockholm.  

För mer information, vänligen kontakta:   

Ewelina Pettersson
Ansvarig Investerarrelationer
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Johanna Rastad 
verkställande direktör och koncernchef 
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/