Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana Assistans AB:s inhibitionsbeslut står fast

2023-03-14 15:20

Den tidsfrist som Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) har för att överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms inhibitionsbeslut har löpt ut. Detta innebär att inhibitionsbeslutet står fast och att Humana Assistans AB (”Humana Assistans”) kan fortsätta bedriva verksamhet under tiden den rättsliga processen gällande IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd fortgår i förvaltningsrätten.  

Ladda ner PDF

Humana AB (”Humana”) meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition. Beslutet om inhibition står fast efter att tidsfristen för IVO:s möjlighet att överklaga har löpt ut.  

IVO:s beslut och händelserna därefter har medfört negativa konsekvenser i form av minskat antal assistanskunder. Minskningen uppgår till ca 12 % av totalt antal kunder inom affärsområdet Personlig Assistans, motsvarande ca 480 Mkr i minskade årliga intäkter.  

Den rättsliga processen gällande IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet fortgår i Förvaltningsrätten i Stockholm.  

För mer information, vänligen kontakta:   

Ewelina Pettersson
Ansvarig Investerarrelationer
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Johanna Rastad 
verkställande direktör och koncernchef 
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se 

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s operating revenue was SEK 9,241m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/