Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

2023-04-03 09:00

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Ladda ner PDF

Ladda ner ESEF zip-fil: Humana års- och hållbarhetsredovisning 2022

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2022, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 bifogas även till detta pressmeddelande. 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle. 

"Under 2022 har Humana fortsatt att växa, både genom organisk tillväxt men också genom viktiga nyckelförvärv inom flertalet affärsområden. Med fokus på omsorgen om individen har vi ökat beläggningsnivåerna i våra verksamheter och förbättrat resultatet successivt under året. Samtidigt har vår resa mot att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg fortsatt bland annat genom införandet av sociala utfallsmått. Därmed har vi lagt en god grund för att kunna bidra i arbetet med att möta samhällsutmaningar.", säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer 
+46 73 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig 
+46 73 066 04 10, maria.jansson@humana.se

 

Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-03 09:00 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s operating revenue was SEK 9,241m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/