Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för första kvartalet 2023

2023-05-04 08:00

God organisk tillväxt och lönsamhet inleder 2023

Ladda ner PDF

Sammanfattning av första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 435 miljoner kronor (2 147), en ökning med 13 procent.  
  • Organisk tillväxt uppgick till 5,5 procent (2,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 117 Mkr (77), en ökning med 53 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 100 Mkr (77), en ökning med 30 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 50 Mkr (29).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,04 kronor (0,60).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -120 Mkr (-123). Operativt kassaflöde uppgick till 68 Mkr (115).

Väsentliga händelser i det första kvartalet

  • Den 31 januari 2023 meddelade Inspektionen för Vård och omsorg (”IVO”) att de återkallar Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva bland annat personlig assistans. Inhibition är beviljat vilket innebär att Humana Assistans AB kan bedriva verksamhet under tiden som tillståndsfrågan prövas i Förvaltningsrätten. Den 7 februari 2023 meddelade Försäkringskassan att utbetalningar av assistansersättning kommer ske direkt till assistanskunder. IVO:s beslut och händelserna därefter har medfört negativa effekter i form av ett minskat antal assistanskunder. Per rapportdagen uppgår minskningen till cirka 15 procent, motsvarande cirka 565 Mkr i minskad årlig nettoomsättning.
  • I februari 2023 förvärvades LARO-verksamheten Solstenen i Skåne AB. Årlig nettoomsättning uppgår till cirka 46 Mkr.
  • Den 7 mars 2023 meddelade Humana att interna säkerhetssystem upptäckt dataintrång av tredje part i företagets fil-arkiv. Händelsen har inte föranlett någon påverkan på driften av verksamheten.

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar

” 2023 års första kvartal överskuggas delvis av processen till följd av det indragna tillståndet för Humana Assistans AB. I skrivande stund förbereder vi oss för muntliga förhandlingar i Förvaltningsrätten. Vi anser att tillståndsfrågan inom personlig assistans är avgörande för assistansreformens överlevnad vad gäller valfrihet och konkurrenskraftiga och kvalitativa aktörers överlevnad. Med utgångspunkt i assistanstagarnas rättigheter, gör vi allt vi kan för att värna våra kunders rätt till självbestämmande och valfrihet.

Med tydligt fokus och hårt lagarbete tar vi vara på efterfrågan för våra tjänster inom övriga affärsområden vilket resulterar i en hög organisk tillväxt och tydligt förbättrat rörelseresultat för koncernen. En tydlig vändning ses i Finland och Individ och familj fortsätter sin klara förbättringsresa vi sett de senaste kvartalen.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 4 maj 2023 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Fredrik Larsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.


Registrering telekonferens 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO

070 994 20 64fredrik.larsson1@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/