Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-14 15:06

Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) har idag, den 14 februari 2023, till Kammarrätten i Stockholm överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. För att IVO:s överklagande ska prövas i sak krävs att kammarrätten först meddelar prövningstillstånd. Om så sker ska kammarrätten därefter skyndsamt pröva om inhibitionsbeslutet ska ändras. I dagsläget har Humana Assistans ingen information om när kammarrättens beslut i fråga om prövningstillstånd eller ett avgörande i sak i inhibitionsfrågan kan komma att meddelas. Skulle kammarrätten upphäva inhibitionsbeslutet, innebär det att IVO:s beslut om avveckling av verksamheten ska verkställas, trots att den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelades att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition, vilket innebär att Humana Assistans tills vidare kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som sakfrågan avgörs i domstol.

IVO har idag, den 14 februari 2023, till Kammarrätten i Stockholm överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. För att IVO:s överklagande ska prövas i sak krävs att kammarrätten först meddelar prövningstillstånd. Om så sker ska kammarrätten därefter skyndsamt pröva om inhibitionsbeslutet ska ändras. I dagsläget har Humana Assistans ingen information om när kammarrättens beslut i fråga om prövningstillstånd eller ett avgörande i sak i inhibitionsfrågan kan komma att meddelas. Skulle kammarrätten upphäva inhibitionsbeslutet, innebär det att IVO:s beslut om avveckling av verksamheten ska verkställas, trots att den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut om återkallelse av tillståndet är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av pressmeddelande den 2 februari 2023. Humana Assistans kommer fortsatt att verka för en trygg och säker personlig assistans för samtliga kunder under den rättsliga processen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-14 15:06 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/