Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-14 15:06

Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) har idag, den 14 februari 2023, till Kammarrätten i Stockholm överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. För att IVO:s överklagande ska prövas i sak krävs att kammarrätten först meddelar prövningstillstånd. Om så sker ska kammarrätten därefter skyndsamt pröva om inhibitionsbeslutet ska ändras. I dagsläget har Humana Assistans ingen information om när kammarrättens beslut i fråga om prövningstillstånd eller ett avgörande i sak i inhibitionsfrågan kan komma att meddelas. Skulle kammarrätten upphäva inhibitionsbeslutet, innebär det att IVO:s beslut om avveckling av verksamheten ska verkställas, trots att den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelades att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition, vilket innebär att Humana Assistans tills vidare kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som sakfrågan avgörs i domstol.

IVO har idag, den 14 februari 2023, till Kammarrätten i Stockholm överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. För att IVO:s överklagande ska prövas i sak krävs att kammarrätten först meddelar prövningstillstånd. Om så sker ska kammarrätten därefter skyndsamt pröva om inhibitionsbeslutet ska ändras. I dagsläget har Humana Assistans ingen information om när kammarrättens beslut i fråga om prövningstillstånd eller ett avgörande i sak i inhibitionsfrågan kan komma att meddelas. Skulle kammarrätten upphäva inhibitionsbeslutet, innebär det att IVO:s beslut om avveckling av verksamheten ska verkställas, trots att den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut om återkallelse av tillståndet är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av pressmeddelande den 2 februari 2023. Humana Assistans kommer fortsatt att verka för en trygg och säker personlig assistans för samtliga kunder under den rättsliga processen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-14 15:06 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/