Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd för IVO:s överklagande av förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

2023-02-17 13:06

Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) överklagade den 14 februari 2023 förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Kammarrätten har idag, den 17 februari 2023, beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för IVO:s överklagande. Detta innebär att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som sakfrågan i tillståndsprocessen avgörs i domstol.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition, vilket innebär att Humana Assistans tills vidare kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Den 14 februari 2023 överklagade IVO förvaltningsrättens beslut i inhibitionsfrågan till kammarrätten. Kammarrätten beslutade idag, den 17 februari 2023, att inte bevilja prövningstillstånd för IVO:s överklagande. Förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition av IVO:s beslut står därmed fast. IVO har möjlighet att överklaga kammarrättens beslut gällande prövningstillstånd i inhibitionsfrågan till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut om återkallelse av tillståndet är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av pressmeddelande den 2 februari 2023. Humana Assistans kommer fortsatt att verka för en trygg och säker personlig assistans för samtliga kunder under den rättsliga processen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 13:06 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s operating revenue was SEK 9,241m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/