Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd för IVO:s överklagande av förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

2023-02-17 13:06

Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) överklagade den 14 februari 2023 förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Kammarrätten har idag, den 17 februari 2023, beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för IVO:s överklagande. Detta innebär att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som sakfrågan i tillståndsprocessen avgörs i domstol.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition, vilket innebär att Humana Assistans tills vidare kan fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som den rättsliga processen rörande tillståndet fortgår i förvaltningsrätten.

Den 14 februari 2023 överklagade IVO förvaltningsrättens beslut i inhibitionsfrågan till kammarrätten. Kammarrätten beslutade idag, den 17 februari 2023, att inte bevilja prövningstillstånd för IVO:s överklagande. Förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition av IVO:s beslut står därmed fast. IVO har möjlighet att överklaga kammarrättens beslut gällande prövningstillstånd i inhibitionsfrågan till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut om återkallelse av tillståndet är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av pressmeddelande den 2 februari 2023. Humana Assistans kommer fortsatt att verka för en trygg och säker personlig assistans för samtliga kunder under den rättsliga processen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 13:06 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/