Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Muntliga förhandlingar i Förvaltningsrätten avslutade och domslut meddelas den 21 juni 2023, kl 13.00

2023-05-26 16:54

Förvaltningsrätten i Stockholm (“Förvaltningsrätten”) höll muntliga förhandlingar den 25 och 26 maj 2023 gällande Humana Assistans AB:s (“Humana Assistans”) överklagan av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet inom bland annat personlig assistans. Förvaltningsrätten meddelade därefter att domslut kommer att meddelas den 21 juni 2023 kl 13.00.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att Förvaltningsrätten beviljat inhibition.

Förvaltningsrätten har nu under två dagar, den 25 och 26 maj, hållit muntliga förhandlingar och meddelade vid avslutningen av förhandlingarna att domslut kommer att meddelas den 21 juni 2023 kl 13.00.

Beslutet från IVO omfattar endast den verksamhet med personlig assistans som drivs av Humana Assistans, vars årliga nettoomsättning och rörelseresultat (beräknat på rullande 12-månadersperiod per 31 mars 2023) uppgår till 3 226 Mkr respektive 203 Mkr, motsvarande cirka 34 % av koncernens rörelseintäkter och cirka 42 % av koncernens rörelseresultat. Årlig nettoomsättning och rörelseresultatet för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen beräknas till 3 475 Mkr respektive 205 Mkr, motsvarande cirka 37 % av koncernens nettoomsättning och cirka 43 % av koncernens rörelseresultat.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
Verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s net revenue was SEK 9,199m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/