Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Muntliga förhandlingar i Förvaltningsrätten avslutade och domslut meddelas den 21 juni 2023, kl 13.00

2023-05-26 16:54

Förvaltningsrätten i Stockholm (“Förvaltningsrätten”) höll muntliga förhandlingar den 25 och 26 maj 2023 gällande Humana Assistans AB:s (“Humana Assistans”) överklagan av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet inom bland annat personlig assistans. Förvaltningsrätten meddelade därefter att domslut kommer att meddelas den 21 juni 2023 kl 13.00.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att Förvaltningsrätten beviljat inhibition.

Förvaltningsrätten har nu under två dagar, den 25 och 26 maj, hållit muntliga förhandlingar och meddelade vid avslutningen av förhandlingarna att domslut kommer att meddelas den 21 juni 2023 kl 13.00.

Beslutet från IVO omfattar endast den verksamhet med personlig assistans som drivs av Humana Assistans, vars årliga nettoomsättning och rörelseresultat (beräknat på rullande 12-månadersperiod per 31 mars 2023) uppgår till 3 226 Mkr respektive 203 Mkr, motsvarande cirka 34 % av koncernens rörelseintäkter och cirka 42 % av koncernens rörelseresultat. Årlig nettoomsättning och rörelseresultatet för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen beräknas till 3 475 Mkr respektive 205 Mkr, motsvarande cirka 37 % av koncernens nettoomsättning och cirka 43 % av koncernens rörelseresultat.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
Verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/