Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2023

2023-02-06 09:28

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Ladda ner PDF

Humanas valberedning inför årsstämman 2023 utgörs av Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, representant för Incentive AS, Petter Mattsson, representant för Alcur Fonder, Anette Andersson, representant för SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande.

Valberedningen har arbetat sedan hösten 2022 för att utvärdera styrelsens arbete och sammansättning och mot bakgrund av det identifiera, intervjua och utvärdera lämpliga kandidater för den framtida styrelsen, inte minst i ljuset av nyheten den 31 januari om IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber. Valberedningen föreslår att Anders Nyberg väljs till styrelsens ordförande, då Sören Mellstig avböjt omval.

Grethe Aasved är legitimerad läkare från Oslo Universitet med specialisering inom psykiatri; hon har haft en rad ledande positioner inom offentlig och privat vård, samt läkemedelsindustri. Grethe är nu administrerande direktör för St. Olavs hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim, som har mer än 10 000 anställda.

Carolina Oscarius Dahl har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm, med erfarenhet från McKinsey & Company samt investeringsverksamhet hos Nordstjernan och Interogo Holding; Carolina är nu delägare i Impilo AB.

Leena Munter har en magisterexamen i ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har därefter innehaft en rad ledande positioner inom 3M samt Manpower, och var 2014-2016 VD för Mainio Vire, en ledande utförare av äldrevårdstjänster i Finland, samt 2017-2022 VD för Haltija Group, en finsk koncern inom hjälpmedel, rehabilitering, service och underhållstjänster.

Ralph Riber har en kandidatexamen från ekonomlinjen och magisterexamen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen vid Göteborgs Universitet; Ralph har betydande erfarenhet från såväl konsultverksamhet samt ledande befattningar inom vård- och omsorgsföretag, samt var VD för Internationella Engelska Skolan 2013-2017. Ralph sitter i styrelsen för Stockholms Stadsmission.

”Vi är väldigt glada att vi har lyckats attrahera så pass starka nya ledamöter till Humanas styrelse, vilket kommer att bidra till Humanas fortsatta utveckling inom flera områden, inte minst vad avser kvalitet och goda behandlingsresultat i den omsorg som Humana bedriver”, säger Fredrik Strömholm, ordförande i Valberedningen.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 9 maj 2023 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.humanagroup.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Strömholm

Ledamot och valberedningens ordförande, 076-115 1065, fredrik.stromholm@impilo.se

Ewelina Pettersson

ansvarig investerarrelationer, 073-074 79 12, ewelina.Pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/