Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana Assistans AB (”Humana Assistans”) ansöker om skadestånd från staten med anledning av Inspektionen för Vård och Omsorgs (”IVO”) felaktiga beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd

2024-05-27 10:02

Humana Assistans har idag den 27 maj, 2024, lämnat in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern för att få rätten till kompensation prövad för delar av den ekonomiska skada som Humana Assistans lidit med anledning av IVO:s felaktiga beslut den 31 januari 2023 att återkalla Humana Assistans tillstånd.

Ladda ner PDF

Den 31 januari 2023 beslutade IVO att återkalla tillståndet för Humana Assistans. Den 21 juni samma år meddelade Förvaltningsrätten att de biföll Humanas överklagande och domen klargjorde att tillståndet hade dragits in på felaktiga grunder.

Humana Assistans har lidit betydande ekonomisk skada av det felaktigt indragna tillståndet och har därför idag lämnat in en formell begäran om skadestånd till Justitiekanslern för att få rätten till kompensation prövad för delar av den ekonomiska skadan.

Skadeståndsanspråket avser dels kostnader till följd av kundbortfall, motsvarande 225,5 miljoner kronor, dels ersättning för rättegångskostnader för processen uppgående till 14 miljoner kronor.

- Det felaktiga myndighetsbeslutet att dra in vårt tillstånd fick enorma konsekvenser för våra kunder, deras anhöriga, våra medarbetare, ägare och oss som bolag. Vi lever fortsatt med de konsekvenserna och söker nu kompensation för delar av den ekonomiska skadan. Det handlar framför allt om att många kunder som är beroende av assistans för att klara av vardagen valde att lämna Humana i osäkerheten kring vår framtid som följde på beslutet. Vi bedömer att vi har goda chanser att få rättsligt gehör för våra ersättningskrav, säger Johanna Rastad, Vd och Koncernchef Humana AB.
 

För mer information, vänliga kontakta:

Rasmus Jonlund
Presschef
076 611 21 11
rasmus.jonlund@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-27 10:02 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/