Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana genomför förändringar i koncernledningen

2024-04-03 15:45

Humana etablerar en Sverigeorganisation för att öka organisationens effektivitet vilket föranleder förändringar i koncernledningen.

Ladda ner PDF

Den nya landsorganisation Sverige organiseras enligt följande:

Landsorganisationen Sverige leds av vd och koncernchef Johanna Rastad där nuvarande affärsområden Personlig Assistans samt Individ och familj och äldreomsorg ingår.

Titti Lilja, affärsområdeschef Individ och familj och äldreomsorg, lämnar koncernledningen men fortsätter att leda affärsområdet Individ & Familj och äldreomsorg.

Hans Dahlgren, affärsområdeschef Personlig assistans och Kommunikationsdirektör kommer att kvarstå i koncernledningen i rollen som Kommunikationsdirektör, samt leda affärsområdet Personlig assistans.

Detta betyder att Humanakoncernen delas in i tre landsorganisationer – Sverige, Norge och Finland och att koncernledningen består av vd och koncernchef, de tre landscheferna samt chefer för centrala stödfunktioner.

Vi är övertygade om att den här organisationen gör oss bättre rustade för att möta framtiden, vi kommer på ett annat sätt än idag kunna dra fördelar av att vi är ett stort företag, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.  

Den löpande driften av verksamheten fortsätter som vanligt. De olika omsorgstjänsterna kommer även fortsättningsvis att synliggöras i den finansiella rapporteringen. 

Humana avser att genomföra förändringen den 1 maj 2024. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se    

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/