Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana slutför förvärvet av Team Olivia Norge AS

2024-06-03 12:01

Humana har slutfört förvärvet av Team Olivia Norge AS. Förvärvet förväntas bidra till en lägre operationell risk genom en mer diversifierad kundbas och bredare geografisk exponering.

Ladda ner PDF

Efter att det norska konkurrensverket Konkurransetilsynet, såsom tidigare kommunicerats, godkänt förvärvet av Team Olivia Norge AS, har förvärvet slutförts. Köpeskillingen finansieras med 236 miljoner svenska kronor från existerande kassa och en apportemission av stamaktier till Team Olivia AB (”Säljaren”) beslutad av styrelsen genom emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023. Genom apportemissionen tillfaller 4 000 000 nya aktier Team Olivia AB.

Team Olivia Norge AS kommer att inkluderas i Humanas räkenskaper från och med den 3 juni 2024. Helårsintäkterna uppgår 2023 till 913 miljoner svenska kronor1 och målbolaget har ca 840 heltidsanställda.

Emission och lock-up

Som del av finansieringen för förvärvet av Team Olivia Norge AS har Humana beslutat om en apportemission om totalt 4 000 000 aktier, som tilldelats Säljaren. Genom apportemissionen har det totala antalet aktier i Humana ökat till 51 826 058. De nyemitterade aktierna motsvarar ca 7,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Humana, på fullt utspädd basis. Samtliga aktier som emitterats är föremål för försäljningsrestriktioner (lock-up), vilket bland annat innebär att Team Olivia AB åtagit sig att inte avyttra aktier i Humana före det tidigare av i) 180 dagar efter slutförandet av transaktionen och ii) datumet för Humanas publicering av det tredje kvartalets delårsrapport 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Rastad, VD och koncernchef Humana, 0707-48 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 0730-74 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

1) Baserat på 1,0054 NOK/SEK i växelkurs.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/