1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Humana Finland verkställer sin specialiseringsstrategi genom att avyttra äldreboenden

Humana Finland verkställer sin specialiseringsstrategi genom att avyttra äldreboenden

Humana Group renodlar sitt erbjudande av omsorgstjänster i Finland då Humana Finland ingått avtal om att avyttra 21 äldreboenden till Mehiläinen Oy. Köpeskillingen är 25 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis (bolagsvärde). Avyttringen är en del av Humana Finlands tidigare kommunicerade strategi att fokusera på högspecialiserade tjänster inom barn och unga, öppenvård och boendetjänster för funktionshindrade samt personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem.

De äldreboenden som omfattas av avtalet bedrivs idag över hela Finland, med majoriteten i norra Finland. Verksamheten sysselsätter cirka 430 heltidsanställda och betjänar omkring 500 kunder. Under 2023 redovisades helårsintäkter om 36,4 Meur, med ett rapporterat rörelseresultat om 2,7 Meur, inklusive allokerade omkostnader. Transaktionen är föremål för godkännande av den finländska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024.   

-Vi är mycket glada över att Mehiläinen delar vår vision om att leverera den bästa möjliga omsorgen för våra kunder och har uppmärksammat den höga kvaliteten av äldreomsorg vi bedriver på våra äldreboenden. Transaktionen möjliggör för Humana Finland att ytterligare kunna fokusera på att utveckla vår specialiseringsstrategi, och utvidga vårt erbjudande där möjligheterna till marginalförbättringar är högre, säger Anu Kallio, landschef Humana Finland.

-Behovet av omsorgstjänster för de äldre kommer att fortsätta att öka kraftigt i Finland under detta och nästa kommande decennium. Förvärvet gör det möjligt för oss att expandera vårt befintliga nätverk och även komma in på nya geografiska områden. Vi är särskilt glada över att vi i den utmanande rekryterings situationen får med oss över cirka 750 kompetenta medarbetare att ansluta sig till Mehiläinen teamet, säger Harri Pomell, Managing Director på Mehiläinen Social Care Services.

Villkor för transaktionen

Humana Finland har ingått ett avtal om att sälja äldreboenden till Mehiläinen för en köpeskilling om 25 Meur på kontant- och skuldfri basis (bolagsvärde). Köpeskillingen motsvarar 9,3 gånger EBITA (2023), och kommer att resultera i en reavinst som fastställs vid slutförandet av avyttringen. Transaktionen är föremål för godkännande av den finländska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024. Humana Finland kommer efter transaktionen endast att driva ett äldreboende, vilket är på väg att stängas. 

Rådgivare

CountOn Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare, Avance Attorneys har agerat legal rådgivare, och PwC har agerat finansiell due-diligence rådgivare till Humana i samband med transaktionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Rastad, vd och koncernchef, 070-748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson, IR-ansvarig,  073-074 79 12, ( ewelina.pettersson@humana.se)ewelina.pettersson@humana.se ( ewelina.pettersson@humana.se)