1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Humana Assistans AB (”Humana Assistans”) tar nästa steg i skadeståndsprocessen till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs (”IVO”) felaktiga beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd

Humana Assistans AB (”Humana Assistans”) tar nästa steg i skadeståndsprocessen till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs (”IVO”) felaktiga beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd


Humana Assistans har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt som ett nästa steg i processen att få rätten till kompensation prövad för delar av den ekonomiska skada som Humana Assistans lidit med anledning av IVO:s felaktiga beslut den 31 januari 2023 att återkalla Humana Assistans tillstånd. I stämningsansökan yrkar Humana Assistans att staten ersätter Humana Assistans med 225,5 miljoner kronor för kundbortfall och 14 miljoner kronor för rättegångskostnader kopplade till processen i Förvaltningsrätten.

Bolaget uppskattar att processen i tingsrätten tar ungefär 18 månader men den kan komma att ta längre tid. 

För mer information, vänligen kontakta:

Rasmus Jonlund
Presschef, 076 611 21 11
rasmus.jonlund@humana.se