1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Förändring av antalet aktier och röster i Humana AB

Förändring av antalet aktier och röster i Humana AB


Humana har, i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts, i samband med förvärvet av Team Olivia Norge AS genomfört en apportemission.

Före emissionen fanns sammanlagt 47 826 058 aktier och röster i Humana AB. Antalet aktier och röster har genom apportemissionen ökat med 4 000 000. Det totala antalet aktier och röster i Humana AB uppgår, per den 28 juni 2024, den sista handelsdagen i månaden, till 51 826 058.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Rastad, VD och koncernchef Humana, 0707-48 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 0730-74 79 12, ewelina.pettersson@humana.se
Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-28 08:00 CET.