1. Start
  2. Investerare

Investerare

Humana förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare, analytiker och andra intressenter med information enligt gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.

Hero

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information i syfte att bidra till ökad kunskap om koncernens verksamhet, strategi och finansiella ställning. Humana presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med kommunikation av kvartalsvisa delårsrapporter. Vidare publiceras viktiga händelser som sker i bolaget genom distribution av pressmeddelanden. Humana håller regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar i seminarier.

Aktuellt

""

Finansiella rapporter

Här finner du rapporter, presentationer, webcasts och andra relaterade filer till rapporterna.

Hero

Finansiell kalender

Humanas finansiella kalender med våra kommande händelser

En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Humana som investering

Att investera i Humana är att investera i en hållbar välfärd. Bolaget har en stark position på den växande omsorgsmarknaden och en tydlig strategi för att nå sitt övergripande mål – att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.