Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Tre personer samtalar vid bord

Etiskt agerande i alla relationer

Humanas Uppförandekod och våra värderingar anger att medarbetare alltid ska undvika risker för mutbrott och annan olaglig eller olämplig påverkan i sina relationer. Prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställning får inte förekomma. Uppförandekoden ingår i den obligatoriska introduktionen för nyanställda och i varje anställningsavtal. Allvarliga missförhållanden och avvikelser från Humanas uppförandekod kan rapporteras via bolagets visselblåsarfunktion.

Uppförandekod för leverantörer

Under 2020 tog vi fram en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN Global Compacts tio principer. Från och med 2021 inkluderas leverantörskoden i alla nya större ­upphandlingar. Humana kommer även att bedöma den befintliga leverantörsbasen för hållbarhetsrisker. Syftet är att tillämpa leverantörskoden i löpande avtal, där vi ser mer betydande risker. Långsiktigt är målet att koden ska ingå i alla upphandlingar.

Läs Uppförandekod för leverantörer