Humana noterades på Nasdaq Stockholm den 22 mars 2016. Nedan återfinns material som publicerades i samband med noteringen såsom prospekt, pressmeddelande, tidplan samt en kort beskrivning av Humana.