Ansvarstagande samhällsaktör

Tillbaka till En hållbar strategi

Humana tillför viktiga värden till samhället genom kärnverksamheten, på individnivå och genom att vi bidrar till en sund samhällsekonomi. Vi tar också ansvar för ett hållbart samhälle utöver det, exempelvis genom att agera motor för mångfald och inkludering. Utöver det arbetar vi för att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan.