Ansvarstagande samhällsaktör

Tillbaka till En hållbar strategi

Humanas kärnverksamhet tillför viktiga värden både på individ-­ och samhällsnivå. Vårt samhällsansvar innebär också att vi inspirerar och driver utvecklingen mot ökad kvalitet i hela omsorgen, agerar motor för mångfald och inkludering, bidrar till sund samhällsekonomi och arbetar för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan.