Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A group of people at a meeting at a table.

Vår individ- och familjeomsorg besitter en mycket bred och hög kompetens inom området psykosocialt förändringsarbete och psykisk ohälsa och erbjuder öppenvård och olika vårdboendeformer för barn, unga och vuxna. Vår assistansverksamhet hjälper individer med funktionsnedsättning att leva självständigt. Vår äldreomsorg utgörs av äldreboenden med omsorg i trygghet och gemenskap.

Individ- och familjeomsorg erbjuds i alla länder där vi är verksamma; Sverige, Finland, Norge och Danmark. Personlig assistans erbjuder vi i Sverige och Norge och äldreomsorg i Sverige och Finland.

Verksamheten är indelad i fem affärsområden: