Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Några personer promenerar på en stig.

Värdegrund

Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård och omsorg. Vi drivs av viljan att ge våra kunder ökad livskvalitet och en bra vardag. Genom vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för våra kunder att förverkliga sina drömmar. Målet är att våra kunder ska kunna leva ett liv som andra.

Engagemang

 • Vi är stolta över att utveckla den nordiska välfärden. Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av innovation, uthållighet och engagemang.
 • Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör i dag för att göra det ännu lite bättre imorgon.
 • Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag.
 • Tack vare engagemanget från enskilda medarbetare kan vi lösa det omöjliga. Det händer ofta.

Ansvar

 • Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
 • Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
 • Våra ledare ger förutsättningar för andra att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör.
 • Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut.

Glädje

 • Glädje är att få vara stolt över sitt jobb, för att det jag gör faktiskt betyder något för någon annan, kanske till och med skillnaden mellan ett bra liv eller inte.
 • Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar.
 • Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen.

Rätt kultur är en förutsättning

Våra medarbetares engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana.

För att stärka och utveckla kvaliteten för våra kunder är det avgörande att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer.

Arbetar man på Humana ska man känna sig delaktig och känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att man vill och vågar ta ansvar. 

Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens, att föreslå förbättringar och vara delaktiga i den utveckling som följer. Våra medarbetares idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.