Den lagstadgade rätten till assistans är avgörande för personer med funktionshinder. Humana är den största utföraren av personlig assistans i Sverige. Vår verksamhet är effektiv och håller hög kvalitet. Ambitionen är att fortsätta växa och hjälpa fler människor till ett självständigt liv.

Personlig assistans är en insats inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och delta i samhället, bland annat genom att arbeta.

Personlig assistans är en kundvalsmarknad, där kunden själv bestämmer vem som ska utföra assistansen. Cirka 19 000 personer i Sverige är berättigade till personlig assistans. 1 900 av dem har valt Humana som utförare. Det gör oss till Sveriges största assistansanordnare med verksamheter runt om i landet.

Humana erbjuder individuellt anpassad assistans. Vår specialistkompetens inom rekrytering och juridik ger kunderna trygghet och de bästa förutsättningarna för ett korrekt beslut. Varje kund har ett team med assistenter och en kund- och assistentansvarig, som koordinerar allt som rör kundens hjälpbehov, önskemål, ekonomi, rekrytering och assistenter. I teamet ingår även en rekryteringsexpert och en jurist som är sakkunnig inom LSS och personlig assistans.