I Norge, där Humana har varit etablerat sedan 2014, erbjuder Humana individ- och familjeomsorg, personlig assistans samt tillhandahåller bostäder med särskild service. Varje dag hjälper Humana Norge 300 klienter och kunder att leva ett liv som andra. 

Humana Norge erbjuder sociala omsorgstjänster till barn och unga, personlig assistans (Brukerstyrt Personlig Assitanse, BPA), familjehemsvård, missbruksvård och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar.

Med cirka 300 klienter och kunder totalt är Humana en av de stora omsorgsaktörerna i Norge. Inom omsorgstjänster till barn och unga, familjehemsvård, missbruksvård och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar, är Humana en av de två största omsorgsaktörerna i Norge. Även inom BPA är Humana en av de större aktörerna.

Den privatiserade delen av hälso- och sjukvårdssektorn i Norge är relativt begränsad. Av totalt 42 000 institutionella platser, drivs cirka 2 500 platser av privata aktörer och cirka 2 000 av ideella aktörer. I huvudsak tillhandahålls tjänster inom vård och omsorg av stat och kommuner, som står för cirka 90 procent. Behovet av kompletterande utförare är växande även om det inte alltid framgår i den politiska debatten. Marknaden ser olika ut inom de olika marknadssegmenten. Inom individ- och familjeomsorg inriktad mot barn och unga (Barnevern) är de privata aktörernas andel större.