Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A woman sitting next to a window

Humana Norge erbjuder sociala omsorgstjänster till barn och unga, personlig assistans (Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA), familjehemsvård, och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar. Humana är en av de två stora omsorgs­aktörerna i Norge, med ett växande antal kunder.

Humanas norska verksamhet är stabil och lönsam. Det finns samtidigt en stor tillväxtpotential, då behoven av vård och omsorg i Norge, precis som i övriga Norden, fortsätter att öka. Humanas lönsamhet i Norge baseras fortfarande på en relativt liten kundbas. Under 2020 ökade kännedomen om Humana som varumärke, vilket ökar möjligheterna att växa under 2021.