Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

En kvinna, en flicka och en pojke, spelar fotboll på en asfaltsplan

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

3.4. Främja psykisk hälsa och välbefinnande

Humanas mål är att förbättra människors liv utifrån deras individuella
förutsättningar. Humanas olika omsorgstjänster, kompetens och
medarbetare gör skillnad för människors psykiska hälsa och välbefinnande.
Som ledande nordisk utförare av individ- och familjeomsorg är vi särskilt inriktade på vård och behandling inom psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri till familjer och individer i alla åldersgrupper.

Mål 5 av globala målen

5.5. Kvinnors lika möjligheter till ledarskap och beslutsfattande

Vi verkar för jämn fördelning mellan kvinnor och män i samtliga ledarpositioner i bolaget. Vi arbetar med synliga och osynliga strukturer för att tillvarata all tillgänglig kompetens och för att spegla våra kunder och klienter på bästa sätt.

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.2. Högre produktivitet genom diversifiering, teknik och innovation

Humana vill sätta en ny standard för kvalitet i omsorgsbranschen. Genom utveckling av välfärdsteknik och metoder utvecklar Humana verksamheternas effektivitet och kvalitet. Inom Individ och familj säkerställer vi att rätt behandlingsmetoder används och att de utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

8.5. Anständiga arbetsvillkor för alla samt lika lön för likvärdigt arbete

Humana har, och har länge förespråkat, kollektivavtal. Vi genomför årliga lönekartläggningar för att hitta eventuella oskäliga löneskillnader. Flera av Humanas verksamheter erbjuder jobb för dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

10.2. Verka för att alla människor blir inkluderade

Humanas hela syfte och strategi är att skapa ett inkluderande samhälle. Oavsett individuella förutsättningar hos våra kunder och klienter arbetar våra medarbetare för våra klienters rätt till en bättre livskvalitet.

12.5. Minska mängden avfall markant

Humana sätter centrala policyer för miljöarbetet. Miljöarbetet utförs i huvudsak på våra lokala enheter och boenden i hela Norden. Enheterna uppmuntras bland annat att minska sitt avfall.

12.8. Sprida information och medvetenhet för en hållbar utveckling

Humana främjar medarbetarnas kunskap om och engagemang för hållbar utveckling genom god organisation och kommunikation. Som medarbetare, kund och beställare ska man kunna påverka Humanas riktning och tempo när det gäller bolagets hållbarhetsområden.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Humana strävar efter att minska verksamhetens klimatpåverkan genom att bland annat resa klimatsmart, underlätta distansarbete, installera solpaneler och byta till mer miljövänlig uppvärmning. Med vårt koldioxidindex följer vi upp våra initiativ.