Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Koncernledning

Johanna Rastad

Vd, koncernchef och landschef Sverige

Född 1980. Vd och koncernchef sedan 2021. Tidigare, från 2019
affärsområdeschef för Individ och familj och från 2018, affärsutvecklingschef.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag
-

Arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag
Flera års operativ erfarenhet i ledande befattningar inom vård- och omsorgsbranschen i Sverige och Norden, bland annat som affärsområdeschef på Team Oliva och Head of Medical Operations på Kry mellan 2013 och 2017. Innan dess arbete inom investeringsverksamhet och på bank.

Innehav per 2022-03-10
Eget och närståendes innehav - 7 670 aktier

Mer om Johanna Rastad Mindre om Johanna Rastad
Hans i ljusblå skjorta, porträtt

Hans Dahlgren

Communications Director

Född 1970. Affärsområdeschef Personlig Assistans sedan 2023. Tidigare från 2022 Kvalitets-, kommunikation- och utvecklingsdirektör.

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm MBA med inriktning förändringsledning, IT och sjukvård, Fil kand inriktning statskunskap/företagsekonomi, Uppsala Universitet, California State University och Babson F.W. Olin Gradute School of Business,

Andra pågående uppdrag
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet

VD Sveriges Läkarförbund/Läkartidning & arbetande ordförande Lipus AB, Affärsområdeschef omsorg samt kommunikationsdirektör Team Olivia, Affärsutvecklingschef och marknadschef Praktikertjänst AB, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna/Almega, Chef för det politiska stödet i riksdagen och Kommunikationsdirektör SACO.

Ett trettiotal styrelseuppdrag inom främst privat sjukvård och omsorg men även kommunal förvaltning, A-kassa, ideella föreningar, tidning och försäkringsbolag.

Innehav per 2022-06-01
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Mer om Hans Dahlgren Mindre om Hans Dahlgren
Anu Kallio

Anu Kallio

Landschef Finland

Född 1968. Affärsområdeschef Finland sedan 2020.

Utbildning
Masterexamen med inriktning mot redovisning och finans, Helsingfors ekonomihögskola och eMBA med inriktning mot försäkring och finans, Tammerfors universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i LocalTapiola, General Mutual Insurance Company och i Hyvinvointiala HALI ry. Styrelseordförande i Kaisa Kallio Foundation.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd Rinnekoti Foundation, CFO Helsinki Deacones Institute och olika ledande befattningar inom finansbranschen.


Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Mer om Anu Kallio Mindre om Anu Kallio
Fredrik Larsson

Fredrik Larsson

CFO

Född 1969. CFO sedan 2023

Utbildning

Civilekonom, Högskolan in Örebro, Fil kand Infomation technology, Högskolan in Örebro.

Andra pågående uppdrag
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Konsult KPMG, Head of Group Tax, Atlas Copco AB, CFO Bactiguard AB, Vice President Corporate Accounting, Gambro AB.

Innehav per 2023-07-21
Eget och närståendes innehav - 10 000 aktier

Mer om Fredrik Larsson Mindre om Fredrik Larsson
Mona Lien

Mona Lien

Landschef Norge

Född 1962. Landschef Norge sedan 2015.

Utbildning
Masterexamen med huvudinriktning psykologi, Oslo Universitet samt Trondheim och New York University. Tvåårigt ledarskapsprogram vid Bedriftsøkonomisk institut (BI).

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i den norska handelsorganisationen NHO Service og Handel.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Verksamhets- och affärsutvecklingschef vid INOM Norge. Vd i Løft AS.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 19 578 aktier

Mer om Mona Lien Mindre om Mona Lien
Nina Marklund

Nina Marklund Krantz

HR-direktör

Född 1974. HR-direktör sedan 2021. HR-chef för affärsområdet Individ och familj från 2017.

Utbildning
Kandidatexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Personal- och ledarskapsrelaterade påbyggnadsutbildningar.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
HR-chef, HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef inom Attendo 2006-2017.

Innehav per 2021-09-01
Eget och närståendes innehav – 4 512 aktier

Mer om Nina Marklund Krantz Mindre om Nina Marklund Krantz
Adam i slips och kostym

Adam Nerell

CIO

Född 1977. CIO sedan 2022.

Utbildning:
Fil. Mag. I Data- och Systemvetenskap från Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag:
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet:
Head of IT på Klarahill AB, CIO Team Olivia AB, Head of IT Helsa AB

Innehav per 2023-06-30:
Eget och närståendes innehav - 499 aktier

Mer om Adam Nerell Mindre om Adam Nerell

Koncernledningens arbete

Vd och koncernchefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av Humana i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inbegripet Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden och de instruktioner och strategier som fastställts av styrelsen.

Vd säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vd övervakar att Humanas mål, policyer och strategiska planer som fastställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att mellan styrelsens sammanträden informera styrelsen om Humanas utveckling.

Vd leder arbetet i koncernledningen, som ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen. Vd:s arbete och prestationer utvärderas regelbundet av styrelsen.