Koncernledningen inom Humana består av Humanas verkställande direktör och koncernchef samt chefer för Humanas fem affärsområden, CFO, kvalitets- och kommunikationsdirektör, IT-direktör och HR-direktör.

Koncernledning

Johanna Rastad

Vd och koncernchef

Född 1980. Vd och koncernchef sedan 2021. Tidigare, från 2019
affärsområdeschef för Individ och familj och från 2018, affärsutvecklingschef.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag
-

Arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag
Flera års operativ erfarenhet i ledande befattningar inom vård- och omsorgsbranschen i Sverige och Norden, bland annat som affärsområdeschef på Team Oliva och Head of Medical Operations på Kry mellan 2013 och 2017. Innan dess arbete inom investeringsverksamhet och på bank.

Innehav per 2022-03-10
Eget och närståendes innehav - 7 670 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Johanna Rastad Mindre om Johanna Rastad

Anders Broberg

Affärsområdeschef Äldreomsorg

Född 1969. Affärsområdeschef Äldreomsorg sedan 2018.

Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Örebro Universitet, Fil Mag Religionsvetenskap, Uppsala Universitet. Ledarprogram OWP, Institute for Management Development (IMD).

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot Vårdföretagarna bransch Äldreomsorg, ledamot i regionala programrådet för Omvårdnadsprogrammet i Storstockholm.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd och koncernchef Temabo AB, förvaltningschef äldreomsorg Stockholm Stad, konsultchef Poolia Vård AB.

Innehav per 2022-09-20
Eget och närståendes innehav - 1800 aktier, 11 000 syntetiska optioner

Mer om Anders Broberg Mindre om Anders Broberg
Hans i ljusblå skjorta, porträtt

Hans Dahlgren

Kvalitets-, kommunikation- och utvecklingsdirektör

Född 1970. Kvalitets-, kommunikation- och utvecklingsdirektör sedan 2022.

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm MBA med inriktning förändringsledning, IT och sjukvård, Filkand inriktning statskunskap/företagsekonomi, Uppsala Universitet, California State University och Babson F.W. Olin Gradute School of Business,

Andra pågående uppdrag
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet

VD Sveriges Läkarförbund/Läkartidning & arbetande ordförande Lipus AB, Affärsområdeschef omsorg samt kommunikationsdirektör Team Olivia, Affärsutvecklingschef och marknadschef Praktikertjänst AB, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna/Almega, Chef för det politiska stödet i riksdagen och Kommunikationsdirektör SACO.

Ett trettiotal styrelseuppdrag inom främst privat sjukvård och omsorg men även kommunal förvaltning, A-kassa, ideella föreningar, tidning och försäkringsbolag.

Innehav per 2022-06-01
Inga

Mer om Hans Dahlgren Mindre om Hans Dahlgren
Anu Kallio

Anu Kallio

Landschef Finland

Född 1968. Affärsområdeschef Finland sedan 2020.

Utbildning
Masterexamen med inriktning mot redovisning och finans, Helsingfors ekonomihögskola och eMBA med inriktning mot försäkring och finans, Tammerfors universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i LocalTapiola, General Mutual Insurance Company och i Hyvinvointiala HALI ry. Styrelseordförande i Kaisa Kallio Foundation.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd Rinnekoti Foundation, CFO Helsinki Deacones Institute och olika ledande befattningar inom finansbranschen.


Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 0 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Anu Kallio Mindre om Anu Kallio

Fredrik Larsson

CFO

Född 1969. CFO sedan 2023

Utbildning

Civilekonom, Högskolan in Örebro, Fil kand Infomation technology, Högskolan in Örebro.

Andra pågående uppdrag
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Konsult KPMG, Head of Group Tax, Atlas Copco AB, CFO Bactiguard AB, Vice President Corporate Accounting, Gambro AB.

Innehav per 2023-04-06
-

Mer om Fredrik Larsson Mindre om Fredrik Larsson
Mona Lien

Mona Lien

Landschef Norge

Född 1962. Landschef Norge sedan 2015.

Utbildning
Masterexamen med huvudinriktning psykologi, Oslo Universitet samt Trondheim och New York University. Tvåårigt ledarskapsprogram vid Bedriftsøkonomisk institut (BI).

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i den norska handelsorganisationen NHO Service og Handel.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Verksamhets- och affärsutvecklingschef vid INOM Norge. Vd i Løft AS.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 19 578 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Mona Lien Mindre om Mona Lien

Titti Lilja

Affärsområdeschef Individ och familj

Född 1967. Affärsområdeschef Individ och familj sedan 2021. Olika chefspositioner inom Humanas äldreomsorg och individ- och familjeverksamhet sedan 2010.

Utbildning
Legitimerad sjuksköterska utbildad vid Malmö universitet. Studier i hälsoadministration vid Lunds universitet. Kurser i ledarskap och kvalitetsutveckling.

Andra pågående uppdrag
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Egenföretagare inom kvalitetsledningssystem och utbildning. Flerårig erfarenhet som sjuksköterska.

Innehav per 2022-08-31
Eget och närståendes innehav – 5240 aktier, inga syntetiska optioner.

Mer om Titti Lilja Mindre om Titti Lilja
Nina Marklund

Nina Marklund Krantz

HR-direktör

Född 1974. HR-direktör sedan 2021. HR-chef för affärsområdet Individ och familj från 2017.

Utbildning
Kandidatexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Personal- och ledarskapsrelaterade påbyggnadsutbildningar.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
HR-chef, HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef inom Attendo 2006-2017.

Innehav per 2021-09-01
Eget och närståendes innehav – 4512 aktier, inga syntetiska optioner.

Mer om Nina Marklund Krantz Mindre om Nina Marklund Krantz
Adam i slips och kostym

Adam Nerell

CIO

Född 1977. CIO sedan 2022.

Utbildning:
Fil. Mag. I Data- och Systemvetenskap från Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag:
-

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet:
Head of IT på Klarahill AB
CIO Team Olivia AB
Head of IT Helsa AB

Innehav (Humana-aktier):
499

Mer om Adam Nerell Mindre om Adam Nerell
Andreas Westlund

Andreas Westlund

Affärsområdeschef Assistans

Född 1978. Affärsområdeschef Personlig Assistans sedan 2018. Tidigare, sedan 2009, CFO för affärsområdet respektive lönechef. Tillförordnad CFO under 2022. 

Utbildning
Traineeutbildning, utbildningar vid Företagsuniversitet, Executive Master of Strategy, Mgruppen samt Orchestrating Winning Performance (OWP), IMD.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot Vårdföretagarna bransch Personlig Assistans.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Olika positioner inom ekonomi och finans på Strålfors AB, Elajo AB och Admit AB. Grundare av Effektiv Ekonomi. Professionell ishockeyspelare Brynäs.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 23 199 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Andreas Westlund Mindre om Andreas Westlund

Koncernledningens arbete

Vd och koncernchefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av Humana i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inbegripet Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden och de instruktioner och strategier som fastställts av styrelsen.

Vd säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vd övervakar att Humanas mål, policyer och strategiska planer som fastställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att mellan styrelsens sammanträden informera styrelsen om Humanas utveckling.

Vd leder arbetet i koncernledningen, som ansvarar för den övergripande
affärsutvecklingen. Vd:s arbete och prestationer utvärderas regelbundet av styrelsen.