Koncernledningen inom Humana består av Humanas verkställande direktör och koncernchef samt chefer för Humanas fem affärsområden, CFO, kvalitetsdirektör, marknads- och kommunikationsdirektör och HR-direktör.

Koncernledning

Rasmus Nerman

Vd och koncernchef

Född 1978. Vd och koncernchef sedan 2015. Vice vd Humana från 2014.

Utbildning
Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. Magisterexamen (M.Sc.) i internationellt ledarskap vid CEMS MIM.

Andra pågående uppdrag
Ledamot fullmäktige i Stockholms Handelskammare.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd och koncernchef för INOM – Innovativ Omsorg i Norden AB. Managementkonsult med fokus på hälso- och sjukvård vid The Boston Consulting Group.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 173 761 aktier, 100 000 syntetiska optioner.

Mer om Rasmus Nerman Mindre om Rasmus Nerman

Anders Broberg

Affärsområdeschef Äldreomsorg

Född 1969. Affärsområdeschef Äldreomsorg sedan 2018.

Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Örebro Universitet, Fil Mag Religionsvetenskap, Uppsala Universitet. Ledarskapsutvecklingsprogam, Ramboll Management.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot Vårdföretagarna bransch Äldreomsorg, ledamot i regionala programrådet för Omvårdnadsprogrammet i Storstockholm.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd och koncernchef Temabo AB, förvaltningschef äldreomsorg Stockholm Stad, konsultchef Poolia Vård AB.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 780 aktier, 11 000 syntetiska optioner

Mer om Anders Broberg Mindre om Anders Broberg

Noora Jayasekara

CFO

Född 1978. CFO sedan 2020. Koncernekonomichef från 2018.

Utbildning
Masterexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering vid Södertörns högskola.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Tidigare bland annat chef och konsult inom redovisning på konsultbolaget EY.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 1 021 aktier, 15 000 syntetiska optioner.

Mer om Noora Jayasekara Mindre om Noora Jayasekara

Anu Kallio

Landschef Finland

Född 1968. Landschef Finland sedan 2020.

Utbildning
Masterexamen med inriktning mot redovisning och finans, Helsingfors ekonomihögskola och eMBA med inriktning mot försäkring och finans, Tammerfors universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i LocalTapiola, General Mutual Insurance Company.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd Rinnekoti Foundation, CFO Helsinki Deacones Institute och olika ledande befattningar inom finansbranschen.


Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 0 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Anu Kallio Mindre om Anu Kallio

Mona Lien

Landschef Norge

Född 1962. Landschef Norge sedan 2015.

Utbildning
Masterexamen med huvudinriktning psykologi, Oslo Universitet samt Trondheim och New York University. Tvåårigt ledarskapsprogram vid Bedriftsøkonomisk institut (BI).

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i den norska handelsorganisationen NHO Service og Handel.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Verksamhets- och affärsutvecklingschef vid INOM Norge. Vd i Løft AS.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 19 578 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Mona Lien Mindre om Mona Lien

Nina Marklund Krantz

HR-direktör

Född 1974. HR-direktör sedan 2021. HR-chef för affärsområdet Individ och familj från 2017.

Utbildning
Kandidatexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Personal- och ledarskapsrelaterade påbyggnadsutbildningar.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
HR-chef, HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef inom Attendo 2006-2017.

Innehav per 2021-09-01
Eget och närståendes innehav – 4512 aktier, inga syntetiska optioner.

Mer om Nina Marklund Krantz Mindre om Nina Marklund Krantz

Eva Nilsson Bågenholm

Kvalitetsdirektör

Född 1960. Kvalitetsdirektör sedan 2015.

Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Umeå Högskola. Läkarexamen, Göteborgs Universitet, leg läkare specialist internmedicin.

Andra pågående uppdrag
Ordförande i Vårdföretagarna, styrelseledamot i Almega, Svenskt Näringsliv och Oriola Oy.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Specialistläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ordförande i Sveriges Läkarförbund. Regeringens nationella äldresamordnare 2011- 2014. Statlig utredare Skönhetsutredningen 2015.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 3 682 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Eva Nilsson Bågenholm Mindre om Eva Nilsson Bågenholm

Johanna Rastad

Affärsområdeschef Individ & Familj

Född 1980. Affärsområdeschef Individ & Familj sedan 2019. Tidigare, från 2018, affärsutvecklingschef.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot Braive AS och Gothia Kompetens AB.

Arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag
Flera års operativ erfarenhet i ledande befattningar inom vård- och omsorgsbranschen, bland annat på Team Oliva och Kry mellan 2013 och 2017. Procuritas AB, Stockholm, 2010-2013. BC Partners, London, 2008-2010. Investmentbanking på ABN Amro, London, 2005-2008.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 250 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Johanna Rastad Mindre om Johanna Rastad
Anna Sönne, Chef investerarrelationer (affärsmedia)

Anna Sönne

Marknads- och kommunikationsdirektör

Född 1969. Marknads- och kommunikationsdirektör sedan 2021. Tidigare, från 2018, IR-chef och, från 2021, IR- och hållbarhetschef.

Utbildning
Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Journalistutbildad vid Poppius Journalistskola och franska på Sorbonne universtitet, Paris.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Olika chefsroller inom media och kommunikation. Vice vd och redaktionschef samt tillförordnad chefredaktör med mera på Dagens Samhälle, 2013-2018, contentchef på East Capital, 2011-2013, olika redaktionella chefsroller som redaktionschef och nyhetschef samt London-korrespondent och reporter på Dagens industri (1998-2011).

Innehav per 2021-09-01
Eget och närståendes innehav 4 000 aktier, 15 000 syntetiska optioner.

Mer om Anna Sönne Mindre om Anna Sönne
Andreas Westlund

Andreas Westlund

Affärsområdeschef Assistans

Född 1978. Affärsområdeschef Personlig Assistans sedan 2018. Tidigare, sedan 2009, CFO för affärsområdet respektive lönechef. 

Utbildning
Traineeutbildning, utbildningar vid Företagsuniversitet, Executive Master of Strategy, Mgruppen samt Orchestrating Winning Performance (OWP), IMD.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot Vårdföretagarna bransch Personlig Assistans.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Olika positioner inom ekonomi och finans på Strålfors AB, Elajo AB och Admit AB. Grundare av Effektiv Ekonomi. Professionell ishockeyspelare Brynäs.

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 23 199 aktier, 25 000 syntetiska optioner

Mer om Andreas Westlund Mindre om Andreas Westlund

Koncernledningens arbete

Vd och koncernchefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av Humana i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inbegripet Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden och de instruktioner och strategier som fastställts av styrelsen.

Vd säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vd övervakar att Humanas mål, policyer och strategiska planer som fastställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att mellan styrelsens sammanträden informera styrelsen om Humanas utveckling.

Vd leder arbetet i koncernledningen, som ansvarar för den övergripande
affärsutvecklingen. Vd:s arbete och prestationer utvärderas regelbundet av styrelsen.