Humana följs på regelbunden basis av flera banker.