Humana driver äldreboenden i egen regi och på entreprenad. Humanas satsning på kvalitet uppskattas – de boende ger våra verksamheter mycket höga betyg. Ambitionen är att växa den svenska äldreomsorgsverksamheten genom att bygga innovativa äldreboenden och vinna entreprenadupphandlingar som prioriterar kvalitet. 

Humana har 17 äldreboenden i 14 kommuner i Sverige. Ambitionen är att erbjuda varje boende trygg omsorg i en hemtrevlig och säker miljö. På våra äldreboenden arbetar välutbildade chefer och engagerad personal. Tillsammans skapar de förutsättningar för en meningsfull vardag för våra boende.

Den som kommer till något av våra äldreboenden flyttar till en egen lägenhet. På äldreboendet finns också matsal, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen och varje dag erbjuds olika aktiviteter. Humanas måltidskoncept säkrar god och näringsrik mat och en social måltidsmiljö.

De som bor på Humanas äldreboenden har ofta flera diagnoser såsom demenssjukdom, diabetes, hjärtsvikt eller olika fysiska funktionsnedsättningar. Det ställer höga krav på våra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi använder evidensbaserade metoder och erbjuder medarbetarna ständig utveckling, bland annat genom Humana Academy.

Hos oss står kvalitet alltid i fokus och Humana har i dag en tydlig position som kvalitetsaktör inom äldreomsorgen. Ett av flera sätt att följa upp hur vi lyckas är att fråga de boende. Socialstyrelsens senaste årliga brukarundersökning visade att 88 procent på Humanas äldreboenden är nöjda, en bra bit över rikssnittet på 81 procent.

Humanas affärsområde Äldreomsorg kommer fortsätta att växa och vi bygger flera nya äldreboenden som öppnar under 2021. Flertalet kommuner i Sverige har behov av fler äldreboendeplatser. Humana vill vara med och bidra till att möta detta enorma behov. Vi planerar för fortsatt expansion och att kunna erbjuda fler äldreboendeplatser, både genom att bygga egna äldreboenden för att driva i egen regi och genom nya entreprenadkontrakt.