Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Intäktstillväxt

En årlig organisk tillväxt på medellång sikt på 5 %.

Utöver det kan tilläggsförvärv ge en årlig tillväxt på 2-3%.

 

Kapitalstruktur

En räntebärande nettoskuld som inte överstiger 4,5 gånger EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar. 

Skuldsättningen kan tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, överstiga målsättningen.

 

Lönsamhet

En rörelsemarginal på medellång sikt uppgående till 7 %.