Finansiell kalender

  1. 2021

  2. 2021-05-06 08:00

  3. 2021-05-11 15:00

  4. 2021-08-20 08:00

  5. 2021-11-11 08:00

Tyst period
Humana tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av kvartalsrapport. Under denna period träffar inte koncernens representanter finansiell media, analytiker och investerare.