Kontaktuppgifter

Finansiell kalender

  1. 2024

  2. 2024-07-19 08:00

  3. 2024-10-23 08:00

  1. 2025

  2. 2025-02-06 08:00

Tyst period
Humana tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapport. Under denna period arrangerar Humana inga möten med finansiell media, analytiker och investerare. Humana svarar under denna period enbart på frågor av generell natur eller förtydligar av koncernen redan publicerad information.