Bolagsstyrningsrapporter

Tillbaka till Bolagsstyrning

I Humanas bolagsstyrningsrapport, som är en del av årsredovisningen, finns en utförlig beskrivning av koncernens styrning, styrelsens arbete och den interna kontrollen. Som noterat bolag tillämpar Humana Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från koden redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten för 2019 finns på sidorna 42-55 i Årsredovisning 2019 samt även separat i arkivet nedan.