Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bolagsstyrningsrapporten för 2022 finns på sidorna 49-63 i Års- och hållbarhetsredovisning 2022.