Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bolagsstyrningsrapporten för 2023 finns på sidorna 42-56 i Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten för 2022 finns på sidorna 49-63 i Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Bolagsstyrningsrapporten för 2021 finns på sidorna 46-61 i Års och hållbarhetsredovisning 2021

Bolagsstyrningsrapporten för 2020 finns på sidorna 52-63 i Års och hållbarhetsredovisning 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014