Kvinna sitter leende i permobil på altanen

Humanas vision och övergripande målsättning handlar om hållbarhet på individ- och samhällsnivå. Hållbarhet är därför en integrerad del av vår strategi. Vi har definierat fyra strategiska målområden som, tillsammans med vår värdegrund, styr verksamheten mot visionen om allas rätt till ett bra liv.

Mer om Humanas hållbara strategi