En äldre dam sitter och ser ut över ängen

Hållbarhet

Humanas vision handlar ytterst om hållbarhet på individnivå i vårt samhälle. Vår målsättning, där Humana har en betydande roll i utförandet och utvecklingen av nordisk omsorg, förutsätter, och är, hållbarhet. Hållbarhet är därför en integrerad del i vår strategi. Det genomsyrar såväl våra fyra strategiska målområden som vår värdegrund – grundstenarna i vår strategi.

Humana existerar och agerar utifrån övertygelsen att alla har rätt till ett bra liv, det är också vår vision. Humanas målsättning är att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav. Det kan vi bara uppnå om vi är effektiva och håller hög kvalitet så att vi varje dag skapar mer och bättre omsorg för skattepengarna.

Vår kärnverksamhet inom omsorg utgör i sig social och ekonomisk hållbarhet för individer och samhället. Som en ansvarstagande samhällsaktör strävar Humana också efter att vara miljömässigt hållbar. Hållbarhet är därför integrerat i vår strategi och i alla processer genom våra fyra strategiska målområden samt vår värdegrund. Inom samtliga dessa områden har vi tydliga mål för att främja hållbarhetsarbetet.

Kvalitativ verksamhet

Hög kvalitet är avgörande för våra kunder, klienter och beställare och därmed för Humanas verksamhet. Kvalitet definieras av individens egen upplevelse och våra lösningar måste vara unika och anpassas efter individen. Vi har en egen styrmodell för kvalitetssäkring, Humana Quality Model.

Attraktiv arbetsgivare

Humana har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och första valet för alla som vill arbeta med omsorg. Vi tycker att bland de viktigaste jobben finns i välfärden och vi vill bidra till att öka intresset för arbete inom omsorgen. Vi månar om en inkluderande företagskultur, starkt ledarskap samt en hälsosam och glädjeskapande arbetsmiljö. Genom att erbjuda meningsfulla jobb och god utveckling lockar och behåller vi rätt medarbetare.

Lönsam tillväxt

Humana är ett tillväxtföretag med långsiktighet och hållbarhet i fokus. Vi växer med kvalitet och under lönsamhet. Den organiska tillväxten ska ske genom att starta nya verksamheter, ta marknadsandelar samt bredda och fördjupa innehållet i våra tjänster. Vi utvärderar därutöver ständigt möjligheter till förvärv. Om vi fortsätter att stärka vår position på omsorgsmarknaden kan vi över tid hjälpa fler människor.

Ansvarstagande samhällsaktör

Humana är ett modernt omsorgsföretag och utgör i dag en viktig del av nordisk välfärd. Med det följer ansvar. Vårt främsta ansvar är att göra livet bättre för våra kunder och klienter och att vara en bra arbetsgivare. Därtill vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom att sprida kunskap och dela med oss av erfarenheter inom våra verksamhetsområden, påverka i viktiga branschfrågor samt agera motor för mångfald och inkludering. Slutligen ingår även vår ambition att bidra till en minskad miljöpåverkan.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2019

Läs om våra sex hållbarhetsområden och om vårt hållbarhetsarbete här