Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A group of people playing basketball.

Individ och familjs verksamheter organiseras i divisionerna Barn och unga, Vuxen samt Hälso- och sjukvård. 

Vad vi gör

Vi erbjuder hem för vård och boende (HVB), särskilda boenden, korttidsboenden, stödboenden, familjehem, öppenvård, sysselsättning och boende med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skolor samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. Totalt har vi ca 185 enheter. Vi har även ett halvvägshus på uppdrag av Kriminalvården och en individuellt utformad placering i utsluss i samverkan med kriminalvårdsanstalt och frivårdsenhet. Vi erbjuder psykolog- och psykiatritjänster, neuropsykiatriska utredningar samt läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende (LARO).   

I våra verksamheter erbjuds flera olika behandlingsmetoder och vi har kompetenser inom flera specialområden, som exempelvis självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sexuell beteendeproblematik, kriminalitet och missbruk. Dessa arbetar vi med både i HVB och i familjehem eller öppenvård.  

Denna bredd av verksamheter och behandlingsmetoder, tillsammans med vår storlek gör att vi kan individanpassa insatserna så att rätt person får rätt insats vid rätt tidpunkt.

Vårdflätan

Genom vår så kallade ”vårdfläta” kan vi även hjälpa klienten till nästa insats och hålla ihop stödet för bästa effekt. Detta underlättar för socialtjänsten, våra uppdragsgivares planering. Exempelvis kan en ungdom vara placerad på en HVB-enhet. När hen bedöms vara redo kan nästa steg bli familjehem eller stödboende, med mer självständighet och stöd efter behov. 

Vårdflätan syftar alltså till att hålla ihop allt stöd och göra det möjligt för klienten att smidigt röra sig från en insats till en annan, allteftersom behoven förändras.