När Humana växer betyder det att vi hjälper fler människor att ha ett bra liv. Bolaget har tydliga finansiella mål och tillväxten förutsätter bibehållen hög kvalitet i omsorgstjänsterna och lönsamhet. Den organiska tillväxten ska ske genom att starta nya verksamheter och utveckla vårt tjänsteutbud. Bolaget utvärderar därutöver möjligheter till förvärv.

Lönsamhet

Humana är ett företag med fokus på lönsam tillväxt och bolaget har över tid kunnat visa på stabila marginaler. De senaste fem åren har koncernen haft en årlig total intäktstillväxt på 5,2 procent med en rörelsemarginal på i snitt 5,4 procent. Målsättningen är att fortsätta växa med stabil lönsamhet och med bibehållen kvalitet. På medellång sikt ska lönsamheten uppgå till 7 procent årligen.

Organisk tillväxt

Humanas tillväxt ska i första hand ske på organisk väg och på medellång sikt ska den organiska tillväxten uppgå till 5 procent årligen. Humana växer organiskt genom att utveckla det befintliga tjänsteutbudet samt genom att starta nya verksamheter. Det finns en tydlig tillväxtstrategi för att växa organiskt för samtliga av Humanas fem affärsområden.

Under 2021 planerar Humana för öppning av fem nya boenden inom äldreomsorgen i Vallentuna, Ängelholm, Falkenberg och Norrtälje. De nya boendena kommer kunna ta emot totalt 320 boende. 

Förvärvsdriven tillväxt

Humana kompletterar och accelererar den organiska tillväxten med förvärv som kan öka intäkterna med 2–3 procent. Förvärvsstrategin har tre primära syften:

  • att stärka den geografiska närvaron, befintliga verksamheter och/eller specialiseringsgraden i erbjudandet
  • att driva innovation och komplettera befintlig verksamhet med nya tjänste­områden där Humana ser tillväxtpotential
  • att uppnå volym- och skalfördelar

Humana utvärderar möjligheter till företagsförvärv som passar koncernens strategi. Humana söker verksamheter som har tillväxtpotential och vars värdegrund, ledarskap och kvalitet ligger i linje med Humanas.

Skuldsättning

Högre resultat och lägre investeringar gjorde att Humanas skuldsättningsgrad, mätt som räntebärande nettoskuld i relation till justerad EBITDA, under 2020 minskade till 4,3 gånger (5,4). Det finansiella målet är att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 4,5 gånger, även om den tillfälligtvis kan ligga högre till exempel i samband med förvärv.

Riskhantering

Humanas riskhantering beskrivs under sektionen Risker och riskhantering