Kontaktuppgifter

A tall building in a city

Lönsamhet

Den orga­niska tillväxten baseras på samhällets ökande omsorgsbehov i kombination med en efterfrågan på utförare som garanterar hög kvalitet. Bolaget utvärderar därutöver möjligheter till förvärv.

Humana är ett företag med fokus på lönsam tillväxt och bolaget har över tid kunnat visa på stabila marginaler. De senaste fem åren har koncernen haft en årlig total intäktstillväxt på 5,7 procent med en rörelsemarginal på i snitt 5,6 procent. Målet är att fortsätta växa med stabil lönsamhet och med bibehållen kvalitet. På medellång sikt ska lönsamheten uppgå till 7 procent årligen.

Organisk tillväxt

Humanas tillväxt ska i första hand ske på organisk väg och på medellång sikt ska den organiska tillväxten uppgå till 5 procent årligen. Humana växer organiskt genom att utveckla det befintliga tjänsteutbudet samt att starta nya verksamheter.

Ursprunget till den organiska tillväxten är samhällets ökande omsorgsbehov som förklaras av en växande befolkning med fler äldre, en ökning av allvarlig psykisk ohälsa och större samhällsutmaningar generellt, exempelvis i form av gängkriminalitet, hedersvåld och drogmissbruk. Detta i kombination med kommunernas efterfrågan på större utförare som kan garantera hög kvalitet och bidra till lösningar på kommunernas omsorgsutmaningar ger utrymme för Humana att växa organiskt.

Det finns en tydlig tillväxtstrategi inom Humanas alla fem affärsområden för att växa organiskt. Under året öppnade fem nybyggda boenden i Humanas äldreomsorg: i Vallentuna, Ängelholm, Falkenberg och Norrtälje (två boenden). De nya boendena har plats för totalt 320 boende. Byggnationen av ett nytt äldreboende i Täby med 90 platser har startat under året och planen är att öppna under 2022.

Förvärvsdriven tillväxt

Humana kompletterar och accelererar den organiska tillväxten med förvärv som kan öka intäkterna med 2–3 procent. Förvärvsstrategin har tre primära syften:

  • att stärka den geografiska närvaron, befintliga verksamheter och/eller specialiseringsgraden i erbjudandet
  • att driva innovation och komplettera befintlig verksamhet med nya tjänste­områden där Humana ser tillväxtpotential
  • att uppnå volym- och skalfördelar

Humana utvärderar möjligheter till företagsförvärv som passar koncernens strategi. Humana söker verksamheter som har tillväxtpotential och vars värdegrund, ledarskap och kvalitet ligger i linje med Humanas.

Skuldsättning

Humanas skuldsättningsgrad, mätt som räntebärande nettoskuld i relation till justerad EBITDA, under 2021 ökade till 4,6 (4,3) gånger. Det finansiella målet är att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 4,5 gånger, även om den tillfälligtvis kan ligga högre till exempel i samband med förvärv.

Riskhantering

Humanas riskhantering beskrivs under sektionen Risker och riskhantering