Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana vill bidra till att sätta en ny och högre standard för omsorg i Norden.

Flera underliggande trender i omvärlden gör att behoven av omsorg ökar och väntas fortsätta öka de kommande åren. Efterfrågan på inno­vativa och kostnadseffektiva omsorgstjänster av hög kvalitet kommer därför att växa. De handlar bland annat om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, gamla ­fastighetsbestånd och ökade krav på kvalitet, specialisering och individanpassning.

Humana bidrar till priskonkurrens, kvalitetskonkurrens, valfrihet och driver den sociala innovationen. På så vis agerar Humana katalysator för hållbar utveckling i hela omsorgsbranschen.

Bolaget har en tydlig strategi för hur verksamheten ska fortsätta att utvecklas och tydliga mål som handlar om att växa lönsamt och hållbart; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Med hjälp av satsningar på forskning och ständig utveckling för att möta marknadens föränderliga behov, tillsammans med en resultatinriktad omsorg som ämnar förändra omsorgsmarknaden i grunden, vill Humana sätta en ny och högre standard för omsorg i Norden.

Fem skäl att investera i Humana:

Humanas verksamhet är underbyggd av en stark värdegrund och ESG-åtagande med fokus på människor och kvalitet. 

1. Humana driver välfärden framåt

 • Ambitiös och engagerad omsorg som ska
  kunna påvisa resultatet av insatserna. Ambition
  om att ta fram fler utfallsmått och ingå sociala
  utfallskontrakt.
 • Satsar på social innovation som ska förändra
  omsorgsmarknaden, bland annat forskning
  i behandlingsmetoder.
 • Humana arbetar för att fler ska få ett bättre liv
 • Humanas ambition är att sätta en ny högre
  standard för omsorg i Norden, med utökat
  kvalitetsmått (HQI) som hjälpmedel.

2.Omsorg är en stabil och växande marknad

 • Sektor med stödjande marknadstrender.
 • Marknadsledande inom personlig assistans,
  individ och familjeomsorg och växande inom
  äldreomsorg och hälsa och sjukvård.
 • Komplexa omsorgstjänster med hög
  specialisering, krav på tillstånd och investeringar skapar höga inträdesbarriärer.
 • Stark organisation, väl rustad för att möta
  samhällsutmaningar.

3. Humana har en tydlig och hållbar strategi

 • Tydlig ambition om att bli förstahandsvalet för alla som vill jobba med omsorg.
 • Högkvalitativ verksamhet under kontinuerlig
  utveckling. Standarden för vad som är
  kvalitativ omsorg ska ständigt flyttas fram.
 • Lönsam tillväxt skapas genom att utveckla
  befintligt tjänsteutbud och starta nya verksamheter. Kompletteringar och acceleration av organisk tillväxt skapas genom förvärv.
  Humana har stark historik av selektiva,
  värdeskapande förvärv.
 • Engagerad och ansvarstagande lokal partner
  till uppdragsgivare. Agerar motor för mångfald och inkludering och bidrar till en starkare samhällsekonomi.

4. Humana har en hållbar tillväxtambition och är väl rustad för marginalförbättringar

 • Humana ska växa organiskt med 5 procent.
  Förvärv kan bidra med ytterligare 2–3 procent.
 • Historiskt stabil tillväxt.
 • Årlig genomsnittlig intäktstillväxt om
  8,3 procent de senaste fem åren.
 • Årlig genomsnittlig rörelsemarginal om
  5,5 procent de senaste fem åren.
 • Investeringar i operationell infrastruktur
  skapar möjlighet att utnyttja befintlig
  infrastruktur för att öka marginalerna.
 • Bra förhandlingsposition för prisjusteringar
  inom viktiga segment.

5. God kassaflödesgenerering minskar risken

 • Intäkter från stat och kommun, som betalar
  i tid och är kreditvärdiga.
 • Starkt operativt kassaflöde och god kassaflödesgenerering som bland annat används
  till investeringar.
 • Kassaflödesgenerering (operativt kassaflöde
  dividerat med EBITDA) har de senaste tre åren
  uppgått till 93 procent 2020, 86 procent 2021
  och 78 procent 2022.