Utdelningspolicy

Enligt Humanas utdelningspolicy kan utdelningen uppgå till 30 procent av årets resultat. Den föreslagna utdelningen skall beakta Humana långsiktiga utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning.

Utdelning - historik

Utdelning till Humanas aktieägare:

  • Av 2019 års resultat gick, för att ta höjd för covid-19-pandemin, 0 procent eller 0 kronor per aktie till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2020
  • Av 2018 års resultat gick 16 procent, eller 0,70 kronor per aktie och totalt 37 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2019
  • Av 2017 års resultat gick 15 procent, eller 0,60 kronor per aktie och totalt 32 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2018
  • Av 2016 års resultat gick 15 procent, eller 0,50 kronor per aktie och totalt 27 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2017