Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

2021-04-01 09:00

Ladda ner rapport

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2020, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt även hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, alternativ Core, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 bifogas även till detta pressmeddelande.

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle.

"2020 går till historien som coronaåret. Så även för Humana, där vi arbetade dag och natt för att motverka smittspridning i våra verksamheter. Samtidigt ökade vi takten på vår digitaliseringsresa, förbättrade verksamhetsstyrningen och stärkte vår position som en ledande nordisk omsorgskoncern. När fokus på hållbarhet ökar i samhället blir det allt tydligare vilken viktig roll Humana fyller och att vägen framåt är given: att fortsätta bidra på individnivå i samhället samtidigt som vår modell bidrar till en sund samhällsekonomi och därmed till en hållbar välfärd", säger Rasmus Nerman, Humanas vd och koncernchef.

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 April 2021 kl 09:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sönne, IR- och hållbarhetschef, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/